GEN X-ผู้หญิง ช้อปหนักช่วงวาเลนไทน์เน้นสินค้าแฟชั่น

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม “สำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านออนไลน์ของคนไทยในช่วง Valentine’s Day ปี 2563” ผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 30 มกราคม-9 กุมภาพันธ์ 2563

ซึ่งมีผู้เข้ามาตอบแบบสอบถามทั้งหมด 573 คน จากการวิเคราะห์ผลสำรวจ พบว่า มีไฮไลต์ที่น่าสนใจคือ ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าครึ่ง หรือร้อยละ 51 ระบุว่า จะซื้อของขวัญหรือใช้บริการออนไลน์ในช่วงวันวาเลนไทน์ปีนี้

โดยกลุ่มสินค้าที่จะเลือกซื้อมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ เครื่องแต่งกาย ได้แก่ เสื้อผ้า กระเป๋ารองเท้า รองลงมาคือ ดอกไม้ และสุดท้ายคือเครื่องประดับ

ขณะที่บริการออนไลน์ 3 อันดับแรก ที่คู่รักระบุจะเลือกใช้มากสุด ได้แก่ รับ-ส่งสินค้าหรือพัสดุ รองลงมาคือ บริการสั่งอาหาร และสุดท้ายคือจองที่พัก โรงแรม ตามลำดับ

ETDA ยังพบว่า ช่วงวันวาเลนไทน์นี้ คนมีคู่จะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสูงกว่าคนโสดถึงร้อยละ 45 โดยคนมีคู่จะมียอดการใช้จ่ายเฉลี่ย 1,199 บาท ขณะที่คนโสดมียอดใช้จ่ายเฉลี่ยเพียง 828 บาท

ส่วนคนรัก Gen ไหนสายเปย์…ตัวจริง นั้น จากผลการสำรวจพบว่า

  • คนรักในกลุ่ม Gen X (อายุ 39-54 ปี) ใช้จ่ายหนักสุด มียอดการใช้จ่ายออนไลน์ เฉลี่ย 1,585 บาทโดยของขวัญที่นิยมเลือกซื้อมากที่สุดคือ เสื้อผ้า กระเป๋า และรองเท้า
  • คนรักในกลุ่ม Baby Boomer (อายุ55-73 ปี) มียอดใช้จ่ายเฉลี่ย 1,156 บาท ของขวัญที่นิยมเลือกซื้อมากที่สุดคือ ดอกไม้
  • คนรัก Gen Y (อายุ 19-38 ปี) มียอดใช้จ่ายเฉลี่ย 1,225 บาท ของขวัญที่นิยมเลือกซื้อมากที่สุด คือ เสื้อผ้า กระเป๋า และรองเท้า
  • คนรักในกลุ่ม Gen Z (อายุต่ำกว่า 19 ปี) มียอดใช้จ่ายเฉลี่ย 387 บาท และของขวัญที่นิยมเลือกซื้อมากที่สุด คือ เสื้อผ้ากระเป๋า และรองเท้า

ส่วนเพศไหนใช้จ่ายมากที่สุด พบว่าคือ เพศหญิง ใช้จ่ายผ่าน Online เพื่อวันแห่งความรัก เฉลี่ย 1,343 บาท รองลงมาคือ เพศชาย ใช้จ่ายเฉลี่ย 916 บาท และท้ายที่สุดคือ เพศทางเลือก ใช้จ่ายเฉลี่ย 700 บาท ตามลำดับ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (13 ก.พ. 63)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top