ก.ล.ต. เผย Q3/63 มูลค่าเสนอขายตราสารทุน-ตราสารหนี้กลุ่มยั่งยืนพุ่ง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สรุปข้อมูลสถิติสำคัญในไตรมาส 3/63 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/62 โดยพบว่าการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 8 บริษัท จาก 11 บริษัท โดยในส่วนนี้เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) 6 บริษัท จาก 8 บริษัท และการเสนอหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (PP) 2 บริษัท จาก 3 บริษัท

ขณะที่มูลค่าการเสนอขายตราสารทุน รวมอยู่ที่ 57,951 ล้านบาท จาก 38,954 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอขาย IPO จำนวน 2,771 ล้านบาท จาก 2,723 ล้านบาท และเสนอขายครั้งต่อไป จำนวน 55,180 ล้านบาท จาก 36,231 ล้านบาท

ส่วนมูลค่าการเสนอขายตราสารหนี้ ยอดรวมอยู่ที่ 464,254 ล้านบาท จาก 434,461 ล้านบาท แบ่งเป็น การเสนอขายในประเทศ 416,413 ล้านบาท จาก 414,228 ล้านบาท และการเสนอขายต่างประเทศ 47,841 ล้านบาท จาก 20,233 ล้านบาท

เมื่อพิจารณาประเภทตราสารหนี้กลุ่มยั่งยืน พบว่าในช่วง 9 เดือนแรกของปี 63 มีผู้ออกตราสารหนี้เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) 3 ราย มูลค่ารวม 13,000 ล้านบาท ,ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (Social Bond) 1 ราย มูลค่ารวม 6,800 ล้านบาท และตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) 1 ราย มูลค่า 30,000 ล้านบาท

ด้านมูลค่าการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีจำนวน 1,109 รุ่น จาก 990 รุ่น

ขณะที่ภาพรวมธุรกิจจัดการลงทุน พบว่า ณ สิ้นก.ย.63 มีกองทุนรวมทั้งสิ้น 1,509 กองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ที่ระดับ 4,031,040 ล้านบาท จากสิ้นปี 62 ที่มีจำนวนกองทุน 1,538 กองทุน NAV ที่ 4,669,871 ล้านบาท

ส่วนภาพรวมธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล มีศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) จำนวน 8 ราย แบ่งเป็น ผู้ที่ประกอบธุรกิจแล้ว 6 ราย ซึ่งในส่วนนี้รวมบริษัท บิทคอยน์ จำกัด ที่อยู่ระหว่างปฏิบัติตามขั้นตอนการคืนใบอนุญาตกับก.ล.ต. และผู้ที่ยังไม่เริ่มประกอบธุรกิจ 2 ราย , นายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) จำนวน 5 ราย เป็นผู้ที่ประกอบธุรกิจแล้ว 2 ราย และยังไม่เริ่มประกอบธุรกิจ 3 ราย ,ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Dealer) จำนวน 1 ราย ,ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) จำนวน 4 ราย เป็นผู้ประกอบธุรกิจแล้ว 3 ราย และยังไม่ได้เริ่มประกอบธุรกิจ 1 ราย

ขณะที่ภาพรวมการระดมทุนด้วยวิธีคราวด์ฟันดิง มีผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง 4 บริษัท และการระดมทุนด้วยวิธีคราวด์ฟันดิง แบ่งเป็น หุ้นคราวด์ฟันดิง จำนวน 2 บริษัท มูลค่า 30.34 ล้านบาท และหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง จำนวน 11 บริษัท มูลค่า 37.85 ล้านบาท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (03 พ.ย. 63)

Tags: , , , ,
Back to Top