คลัง ชงครม.ขยายเวลายกเว้นอากรขาเข้าสินค้าจำเป็นช่วงโควิด-จับตาถกสถานะ KTB

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ กระทรวงการคลัง เสนอการขยายเวลามาตรการยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าที่มีความจำเป็นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงรายงานสรุปผลการดำเนินมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการบริโภคภายในประเทศ ทั้งโครงการเราเที่ยวด้วยกัน โครงการคนละครึ่ง และโครงการช็อปดีมีคืน

นอกจากนี้ จับตาความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานะของธนาคารกรุงไทย (KTB) หลังจากคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความให้พ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.งบประมาณ เนื่องจากธนาคารกรุงไทยไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน

กระทรวงพาณิชย์ เสนอเรื่องการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการดำเนินการมาตรการที่มิใช่ภาษีสำหรับสินค้าจำเป็น ภายใต้แผนปฏิบัติการฮานอยว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ และความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของอาเซียนให้เข้มแข็ง ในการตอบสนองต่อการระบาดของโรคโควิด-19

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ.2563 ครบ 1 ปี และผลการสำรวจสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี 62-64 , การพักชำระหนี้ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี 59-61 และปี 62-64 และเสนอการกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 60-61 และฤดูการผลิตปี 61-62

กระทรวงการต่างประเทศ รายงานผลการประชุมระดับสูงผ่านระบบการประชุมทางไกลด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ ภายใต้หัวข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง : ว่าด้วยการต่อสู้กับโรคโควิด-19 ด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอขยายอายุรถแท็กซี่จาก 9 ปี เป็น 12 ปีทั่วประเทศ

กระทรวงวัฒนธรรม เสนอเรื่องการถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” แด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 พ.ย. 63)

Tags: , , , , , , , , , , ,
Back to Top