สวนดุสิตโพล เผยปชช.ให้ความสำคัญเลือกตั้งอบจ. อยากได้คนดี-มีคุณธรรม-โปร่งใส

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ครั้งแรกในรอบ 6 ปี โดยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศที่มีสิทธิเลือกตั้ง อบจ. จำนวนทั้งสิ้น 1,059 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 5-12 พฤศจิกายน 2563 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญต่อการเลือกตั้งอบจ. มาก 38.81% , ค่อนข้างมาก 35.32% , น้อย 20.59% และไม่ให้ความสำคัญเลย 5.28%

ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นพื้นฐานให้ผู้สมัครก้าวไปสู่การเป็น ส.ส. หรือ นักการเมืองระดับชาติ พบว่าเห็นด้วย 77.05% และ ไม่เห็นด้วย 22.95% ,ประชาชนสนใจ “การเมืองระดับชาติ” หรือ “การเมืองระดับท้องถิ่น” มากกว่ากัน พบว่าสนใจเท่า ๆ กัน 54.20% สนใจการเมืองระดับชาติมากกว่า 21.62% สนใจการเมืองระดับท้องถิ่นมากกว่า 15.20% และไม่สนใจเลย 8.98%

สำหรับ “3 คุณลักษณะเด่น” ที่ผู้สมัคร อบจ. ควรจะมี อันดับ 1 เป็นคนดี มีคุณธรรม 79.51% อันดับ 2 ทำงานโปร่งใส 72.30% และอันดับ 3 รับรู้ปัญหาและเข้าใจท้องถิ่น 72.01% ส่วน “3 เรื่องเร่งด่วน” ที่ประชาชนอยากให้ อบจ. ช่วยเหลือมากที่สุด อันดับ 1 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 73.28% อันดับ 2 ขจัดยาเสพติด อบายมุข 67.75% และ อันดับ 3 ส่งเสริมอาชีพ/จ้างงาน 64.12%

ส่วนประชาชนเชื่อมั่นในความเป็นธรรมโปร่งใสของการจัดการเลือกตั้ง อบจ.ครั้งนี้มากน้อยเพียงใด พบว่าไม่ค่อยเชื่อมั่น 39.75% ค่อนข้างเชื่อมั่น 31.54% , เชื่อมั่น 14.45% และไม่เชื่อมั่น 14.26%

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 พ.ย. 63)

Tags: , ,
Back to Top