Beige Book ชี้เศรษฐกิจสหรัฐยังคงซบเซา เหตุยอดติดโควิดพุ่งต่อเนื่อง

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจของเฟดทั้ง 12 เขตหรือ “Beige Book” เมื่อวานนี้ โดยระบุว่า เฟดเกือบทุกเขตรายงานว่า แนวโน้มทางธุรกิจของบริษัทเอกชนยังคงเป็นไปในเชิงบวก แต่บริษัทเหล่านี้มีความเชื่อมั่นลดน้อยลง เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เฟดเกือบทุกสาขาระบุว่า ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เศรษฐกิจขยายตัวเล็กน้อยจนถึงปานกลาง โดยเฟดใน 4 เขตระบุว่า เศรษฐกิจแทบไม่มีการขยายตัว ขณะที่เฟดใน 5 เขตระบุว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจในบางภาคส่วนยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาด

รายงาน Beige Book ยังระบุด้วยว่า เฟดฟิลาเดลเฟีย และเฟด 3 ใน 4 เขตของแถบมิดเวสต์นั้นตั้งข้อสังเกตว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวลงในช่วงต้นเดือนพ.ย. เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น โดยรายงานสรุปว่า เฟดเกือบทุกเขตรายงานว่า แนวโน้มทางธุรกิจของบริษัทเอกชนยังคงเป็นไปในเชิงบวก แต่บริษัทเหล่านี้มีความเชื่อมั่นในเชิงบวกลดลง

ด้านการจ้างงานนั้น เฟดเกือบทุกเขตรายงานว่า การจ้างงานปรับตัวขึ้น แต่ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลง และการฟื้นตัวของการจ้างงานในบางเขตก็ยังคงอ่อนแอ นอกจากนี้ บริษัทที่มีการจ้างงานนั้น ยังคงรายงานถึงความยากลำบากในการดึงดูดหรือรักษาพนักงานไว้

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (3 ธ.ค. 63)

Tags: , , ,
Back to Top