กกต.ใช้โมเดลเลือกตั้งซ่อมที่ลำปาง-สมุทรปราการ ให้เลือกตั้ง อบจ.ปลอดโควิด-19

รายงานข่าว แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมาตรการความปลอดภัยเลือกตั้งองค์การบริหารจังหวัด (อบจ.) ทั่วประเทศท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.63 โดยตระหนักถึงความสำคัญในความปลอดภัยของผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง กรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง แม้กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นยังไม่ได้บัญญัติให้มีมาตรการใดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ กตต.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ พร้อมเตรียมรับมือไว้อย่างรัดกุม

สำหรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น กกต.ได้ใช้รูปแบบการเลือกตั้ง ส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัตลำปาง และเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดสมุทรปราการ มาใช้เป็นแนวทางสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งนี้

โดยมาตรการดังกล่าวได้กำหนดหลักเกณฑ์ตั้งแต่การกำหนดจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อหน่วยเลือกตั้งให้น้อยลงเพื่อลดความแออัดของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง การจัดระยะห่างของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนเข้าไปยังที่เลือกตั้ง การจัดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) คอยทำหน้าที่คัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาใช้สิทธิบริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้ง กรณีพบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะให้แยกใช้สิทธิลงคะแนนในคูหาพิเศษ ซึ่งอยู่บริเวณหน่วยเลือกตั้งเดียวกันเพื่อมิให้ปะปนกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่น และ อสม.จะมีการรายงานตามขั้นตอนของสาธารณสุขต่อไป

นอกจากนี้ในหน่วยเลือกตั้งยังจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งได้ล้างมือก่อนเข้าไปในที่เลือกตั้ง และที่โต๊ะตรวจสอบบัญชีรายชื่อและรับมอบบัตรเลือกตั้ง รวมถึงก่อนออกจากหน่วยเลือกตั้งด้วย อีกทั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องสวมหน้กากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณหน่วยเลือกตั้ง และกำหนดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ฯ ในหน่วยเลือกตั้งตามเวลาที่กำหนดด้วย

อย่างไรตาม กกต.ย้ำเตือนว่าจากการลดจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อหน่วยเลือกตั้งดังกล่าว อาจทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เคยไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งเดิมเกิดความสับสน โดยเฉพาะรายชื่อตนเองที่ไม่ปรากฎในหน่วยนั้นๆ ทำให้ต้องเดินทางไปออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยอื่นซึ่งอยู่ไกลออกไป แนะนำว่าให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อของตนเองล่วงหน้าโตยสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa. go.th/E lect ion/enqelectlod/ หรือตรวจสอบจากเอกสารหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ส.ถ/ผ.ถ.1/6) ซึ่งได้แจ้งไปยังเจ้าบ้านทุกบ้านแล้ว ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริการข้อมูลสายด่วน 1444

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 ธ.ค. 63)

Tags: , , , ,
Back to Top