รัฐเพิ่มรายการยาในระบบ OCPA ให้ผู้มีสิทธิและครอบครัวที่ป่วยโรคมะเร็ง-โลหิตวิทยา

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันมีผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา และจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งยาบางชนิดไม่สามารถเบิกจ่ายตรงได้ ทำให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อน

กรมบัญชีกลางโดยคณะทำงานพิจารณาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาระบบเบิกจ่ายค่ายากลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งได้ดำเนินโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา (ระบบ OCPA) มาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ดำเนินการเพิ่มเติมรายการยาในระบบ OCPA อีก 1 รายการ ได้แก่ ยา Erlotinib เพื่อใช้สำหรับการรักษาโรคมะเร็งปอด ชนิด Non-small cell lung carcinoma (NSCLC) ระยะลุกลามถึงแพร่กระจายที่มีผลตรวจการกลายพันธ์ของยีน Epidermal growth factor receptor (EGFR) เป็นบวก เพื่อบรรเทาภาระให้กับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวให้สามารถเบิกจ่ายตรงได้ โดยไม่ต้องทดรองจ่ายเงินไปก่อน เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สถานพยาบาลจะต้องดำเนินการลงทะเบียนแพทย์ผู้ทำการรักษาและผู้ป่วย พร้อมทั้งส่งข้อมูลการใช้ยาในระบบ OCPA เพื่อขออนุมัติเบิกค่ายา ขอต่ออายุการเบิกค่ายา ขอหยุดการใช้ยาและต้องได้รับอนุมัติจากระบบ OCPA ก่อน จึงจะสามารถเบิกจ่ายจากทางราชการได้ ซึ่งปัจจุบันระบบ OCPA มีรายการยาสำหรับการรักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาที่เบิกจ่ายตรงได้ จำนวนทั้งสิ้น 23 รายการ และ 36 เงื่อนไขข้อบ่งชี้ ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางยังคงปรับปรุงแนวทางการรักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา สามารถเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวันและเวลาราชการ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 ธ.ค. 63)

Tags: , , , , , ,
Back to Top