กกต.เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น 20 ธ.ค.นี้

ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดกิจกรรมแถลงข่าวและการเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายในอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

ในการนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมแถลงข่าวการรณรงค์เชิญชวน “20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส” พร้อมทั้งเดินรณรงค์ร่วมกับ ผู้บริหาร พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ พิธีกร ดารา นักแสดง รวมพลังรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.ในการนี้ได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ช่วงโค้งสุดท้ายพร้อมกันกับกิจกรรม Big Day ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 พร้อมกันทั่วประเทศ ยกเว้น 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดพะเยา จังหวะดลำปาง จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพิจิตร ซึ่งอยู่ในช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตระหนักถึงความสำคัญในความปลอดภัยในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว จึงกำชับให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัดเตรียมรับมือไว้อย่างรัดกุมตามมาตรฐานศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนให้ประชาชนเตรียมความพร้อมไปใช้สิทธิเลือกตั้งแต่เนิ่น ๆ โดยเฉพาะผู้ที่จะต้องเดินทางกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ควรวางแผนการเดินทาง รวมทั้งเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้) หากไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนก็สามารถใช้บัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน ตลอดทั้งสามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง โดยกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักได้ที่https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้ง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (13 ธ.ค. 63)

Tags: , ,
Back to Top