ผบ.ตร.กำชับเป็นกลางดูแลเลือกตั้ง อบจ.ย้ำห้ามขาย-จัดเลี้ยงเหล้าคืนหมาหอน

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการในการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง.ผบ.ตร ลงไปควบคุมกำกับดูแลในการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสนับสนุนและรองรับภารกิจจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในการเลือกตั้งสมาชิก อบจ.ทั่วประเทศ

โดยจะมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง รวมถึงจัดกำลังพลเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศในการรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ แบ่งเป็น ชุดเคลื่อนที่เร็ว ชุดป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้ง ชุดรักษาความปลอดภัยหน่วยเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้งสถานที่นับคะแนน, ชุดรักษาความปลอดภัยการพิมพ์ การขนส่ง, การเก็บรักษา บัตร และอุปกรณ์ เป็นต้น

ที่ผ่านมาได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับภารกิจการสนับสนุนการเลือกตั้งตามระเบียบ กฎหมาย การจัดทำแผนการปฏิบัติการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร แผนเผชิญเหตุ การซักซ้อมปฏิบัติภารกิจการเลือกตั้ง และกำชับการวางตัวเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ และให้ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติ และการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วน สอดคล้องกับกฎหมาย ทั้งรวมถึงให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับตรวจสอบกำกับดูแลควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ โดยไม่ให้เกิดความบกพร่อง โดยให้มีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจน กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย แผนเผชิญเหตุ ขั้นตอนการปฏิบัติ รวมถึงมีวงรอบการตรวจสอบผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

พล.ต.ต.ยิ่งยศ กล่าวว่า ได้เน้นย้ำให้มีการออกตรวจสอบในพื้นที่รับผิดชอบถึงกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งฯ พ.ศ.2561 ในมาตรา 147 กรณีผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้งในระหว่าง เวลา 18.00 น.ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนถึงเวลา 18.00 น.ของวันเลือกตั้ง

ตามที่ กกต.ประกาศให้วันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.63 เป็นวันเลือกตั้ง อบจ.ดังนั้น ในวันที่ 19 ธ.ค.63 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.ไปถึงเวลา 18.00 น.ของวันที่ 20 ธ.ค.63 จะไม่สามารถจำหน่าย หรือจัดเลี้ยงสุราได้ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

โฆษก ตร.กล่าวว่า ขอความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งผู้สมัครฯ พรรคการเมือง ประชาชน ขอให้พึงระมัดระวังอย่ากระทำการใดที่ผิดต่อกฎหมายบ้านเมือง หรือกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง พร้อมขอความร่วมมือจากภาคประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาในการสอดส่อง พฤติกรรมหรือการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง หากพบข้อมูลหรือเบาะแสการทุจริตการเลือกตั้ง ก็สามารถแจ้งไปยังสถานีตำรวจในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ หรือโทรหมายเลข 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชม. หรือ แจ้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 ธ.ค. 63)

Tags: , , ,
Back to Top