ปลัด กทม.กำชับทุกเขตเข้มงวดมาตรการแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 หลังแนวโน้มสูงขึ้น

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่คุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ มีแนวโน้มค่าฝุ่นละออง PM2.5 สูงขึ้น เนื่องจากการเดินทางสัญจรของประชาชนกลับจากการท่องเที่ยวในวันหยุดยาว ทำให้ปริมาณการจราจรหนาแน่นและติดขัด ดังนั้น กทม.จึงได้กำชับให้ทุกเขตเข้มงวดมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ดังนี้

 1. ตรวจวัดรถยนต์ควันดำทุกประเภทร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนที่กำหนด
 2. ประสานสถานีตำรวจท้องที่อำนวยความสะดวกการจราจร หรือจัดการจราจรให้คล่องตัว
 3. รณรงค์ไม่ขับ…ช่วยดับเครื่อง
 4. ประชาสัมพันธ์ผู้ขับขี่รถยนต์หมั่นดูแลรักษาเครื่องยนต์
 5. ขอความร่วมมือให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว เปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งมวลชน
 6. ควบคุมสถานประกอบกิจการในพื้นที่ไม่ให้ปล่อยมลพิษอากาศเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด อาทิ สถานประกอบกิจการประเภทการผลิตภาชนะด้วยโลหะ หรือแร่ การถลุงแร่ การเลื่อย ซอย ไสไม้ การผลิตสิ่งของเครื่องใช้จากไม้ การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป การเผาถ่านหรือสะสมถ่าน กิจการที่มีการใช้หม้อต้มไอน้ำ (Boiler) ที่ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันเตา หรือดีเซล และการสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร
 7. ควบคุมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองจากการก่อสร้างทุกประเภทให้ปฏิบัติตามกฎหมาย พร้อมทั้งดูแลไม่ให้นำรถที่มีควันดำมาใช้งานบนถนน
 8. ควบคุมไม่ให้มีการเผาขยะ หรือการเผาในที่โล่งทุกประเภท
 9. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ฌาปนกิจศพให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
 10. เพิ่มความถี่ในการล้างและดูดฝุ่นถนน และฉีดล้างใบไม้
 11. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แนะนำวิธีป้องกันสุขภาพอนามัยผ่านสื่อออนไลน์ของสำนักงานเขตและสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร การประกาศเสียงตามสายของชุมชนและแอปพลิเคชันไลน์ของหมู่บ้านและโรงเรียนในสังกัด เป็นต้น

ทั้งนี้ กทม.ได้ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงอันตรายของฝุ่นละออง PM2.5 ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องแบบเรียลไทม์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่

ซึ่งปัจจุบันมีความถี่การแจ้งเตือนวันละ 3 รอบเวลา คือ 07.00 12.00 และ 15.00 น. เพื่อแจ้งเตือนและเน้นย้ำข้อควรปฏิบัติแก่ประชาชนในการเฝ้าระวังสุขภาพและป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง PM2.5 โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ เมื่ออยู่ในพื้นที่ที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ควรลดระยะเวลา หรืองดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หากมีความจำเป็นควรสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 ธ.ค. 63)

Tags: , , , , , ,
Back to Top