BEM จ้าง CK ซ่อมบำรุงทางด่วน 2 โครงการ รวม 1 พันลบ. ,ตั้ง สมบัติ นั่งเอ็มดี

บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (16 ธ.ค.) อนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในว่าจ้างบมจ.ช.การช่าง (CK) เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงและปรับปรุงโครงสร้างและงานระบบทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เป็นจำนวนเงิน 919.5 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พร้อมทั้งอนุมัติให้บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ว่าจ้าง CK เพื่อการซ่อมบำรุงและปรับปรุงโครงสร้างทางพิเศษอุดรรัถยาในวงเงิน 86.3 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อรวมทั้ง 2 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวม 1,005.8 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการกับ CK ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังอนุมัติแต่งตั้งนายสมบัติ กิจจาลักษณ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ เพื่อทดแทนนางพเยาว์ มริตตนะพร ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในวันที่ 31 ธ.ค.63 พร้อมทั้งแต่ตั้งนางพเยาว์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 ธ.ค. 63)

Tags: , , ,
Back to Top