ครม.อนุมัติโอนย้ายข้าราชการระดับสูงกระทรวงการคลัง 3 ตำแหน่ง

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวงการคลัง ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย ดังนี้

  1. นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมบัญชีกลาง ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง
  2. นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ (นักบริหารสูง) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ไปดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมบัญชีกลาง
  3. นางปานทิพย์ ศรีพิมล รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ (นักบริหารสูง) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 ธ.ค. 63)

Tags: , , , , , ,
Back to Top