สรรพากร หนุนทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน ช่วยลดและป้องกันโควิด-19 แพร่ระบาด

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในขณะนี้ กรมสรรพากรมีความห่วงใยผู้ประกอบการและผู้เสียภาษีที่ต้องทำธุรกรรมด้านภาษีกับหน่วยงานกรมสรรพากรทั่วประเทศ จึงขอแนะนำให้ผู้ประกอบการและผู้เสียภาษีทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน (TAX from Home)

โดยทุกขั้นตอนของการทำธุรกรรม จะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ www.rd.go.th และผู้ใช้บริการยังได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้บริการชำระภาษีออนไลน์จากธนาคารที่ร่วมโครงการอีกด้วย

สำหรับบริการทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน TAX from Home ประกอบด้วย

  1. การลงทะเบียน e-Registration ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต ที่สามารถทำแบบออนไลน์ และนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านทาง e-mail ได้ทันที
  2. การยื่นแบบ e-Filing ได้สิทธิพิเศษขยายเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ออกไปอีก 8 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี
  3. การชำระภาษี e-Payment โดยธนาคารที่ร่วมโครงการ ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสำหรับแบบที่ยื่นและชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์จนถึงปี 2564
  4. การคืนเงินภาษี e-Refund ผู้เสียภาษีที่ชำระภาษีไว้เกิน กรมสรรพากรจะดำเนินการคืนเงินให้ผ่านระบบพร้อมเพย์ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

โฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า การทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน TAX from Home จะช่วยให้ผู้ประกอบการและผู้เสียภาษีได้รับความสะดวก ปลอดภัย ไม่ต้องเดินทาง มีการเว้นระยะห่างทางสังคม ช่วยลดและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี

อนึ่ง สำหรับธนาคารที่ร่วมโครงการชำระภาษี e-Payment ตามข้อ 3 ประกอบด้วย

  • ธนาคารกรุงไทย (KTB) ยกเว้นค่าธรรมเนียมถึง 30 มิถุนายน 2564
  • ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ยกเว้นค่าธรรมเนียมถึง 31 ธันวาคม 2564

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 ธ.ค. 63)

Tags: , , , ,
Back to Top