กกต.เปิดรายชื่อว่าที่นายก อบจ.ทั้ง 76 คน/พัทลุง มีผู้มาใช้สิทธิสูงสุด

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยผู้ที่ได้คะแนนเลือกตั้งสูงสุด (อย่างไม่ป็นทางการ) ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั้ง 76 จังหวัด ได้แก่

ลำดับที่จังหวัดชื่อ-สกุลหมายเลข
1กระบี่นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล1
2กาญจนบุรีนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ1
3กาฬสินธุ์นายชานุวัฒน์ วรามิตร1
4กำแพงเพชรนายสุนทร รัตนากร1
5ขอนแก่นนายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์6
6จันทบุรีนายธนภณ กิจกาญจน์1
7ฉะเชิงเทรานายกิตติ เป้าเปียมทรัพย์1
8ชลบุรีนายวิทยา คุณปลื้ม1
9ชัยนาทนายอนุสรณ์ นาคาศัย1
10ชัยภูมินายอร่าม โล่ห์วีระ1
11ชุมพรนายนพพร อุสิทธิ์3
12เชียงรายนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์2
13เชียงใหม่นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร1
14ตรังนายปุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ1
15ตราดนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ2
16ตากนายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ1
17นครนายกนายจักรพันธ์ จินตนาพากานนท์2
18นครปฐมนายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์2
19นครพนมน.ส.ศุภพานี โพธิ์สุ2
20นครราชสีมานางยลดา หวังศุภกิจโกศล2
21นครศรีธรรมราชนางกนกพร เดชเดโช2
22นครสวรรค์พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์3
23นนทบุรีพ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ3
24นราธิวาสนายกูเช็ง ยาวอะหะซัน1
25น่านนายนพรัตน์ ถาวงศ์3
26บึงกาฬนางแว่นฟ้า ทองศรี3
27บุรีรัมย์นายภูษิต เล็กอุดากร8
28ปทุมธานีพล.ต.ท.คำรณวิทย์ รูปกระจ่าง2
29ประจวบคีรีขันธ์นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์1
30ปราจีนบุรีนายสุนทร วิลาวัลย์3
31ปัตตานีนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี2
32พะเยานายอัครา พรหมเผ่า3
33พระนครศรีอยุธยานางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล1
34พังงานายธราธิป ทองเจิม2
35พัทลุงนายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร2
36พิจิตรพ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์1
37พิษณุโลกนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์3
38เพชรบุรีนายชัยยะ อังกินันทน์1
39เพชรบูรณ์นายอัครเดช ทองใจสด1
40แพร่นายอนุวัธ วงศ์วรรณ1
41ภูเก็ตนายเรวัติ อารีรอบ2
42มหาสารคามนางคมคาย อุดรพิมพ์2
43มุกดาหารพ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์2
44แม่ฮ่องสอนนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์1
45ยโสธรนายวิเซียร สมวงศ์1
46ยะลานายมุขตาร์ มะทา1
47ร้อยเอ็ดนายเอกภาพ พลซื่อ1
48ระนองนายธนกร บริสุทธิญาณี1
49ระยองนายปิยะ ปิตุเตชะ1
50ราชบุรีนายวิวัฒน์ นิติกาญจนา3
51ลพบุรีนางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช3
52ลำปางน.ส.ดวงรัตน์ โล่ห์สุนทร1
53ลำพูนนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ1
54เลยนายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ4
55ศรีสะเกษนายวิชิต ไตรสรณกุล3
56สกลนครนายชูพงส์ คำจวง2
57สงขลานายไพเจน มากสุวรรณ์3
58สตูลนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์2
59สมุทรปราการน.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย1
60สมุทรสงครามน.ส.สุกานดา ปานะสุทธะ1
61สมุทรสาครนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์3
62สระแก้วนางขวัญเรือน เทียนทอง3
63สระบุรีนายสัญญา บุญ-หลง5
64สิงห์บุรีนายศุภวัฒน์ เทียรถาวร2
65สุโขทัยนายมนู พุกประเสริฐ1
66สุพรรณบุรีนายบุญชู จันทร์สุวรรณ3
67สุราษฎร์ธานีนายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว6
68สุรินทร์นายพรชัย มุ่งเจริญพร5
69หนองคายนายยุทธนา ศรีตะบุตร1
70หนองบัวลำภูนายวุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์3
71อ่างทองนายสุรเชษ นิ่มกุล1
72อำนาจเจริญน.ส.วันเพ็ญ ตั้งสกุล3
73อุดรธานีนายวิเซียร ขาวขำ3
74อุตรดิตถ์นายชัยศิริ สุภรักษ์จินดา1
75อุทัยธานีนายเผด็จ นุ้ยปรี1
76อุบลราชธานีนายกานต์ กัลป์ตินันท์5

โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 46,610,759 คน แต่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน 29,016,536 คน คิดเป็น 62.25% โดยมีจังหวัดที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

  • จังหวัดพัทลุง จำนวนผู้มาใช้สิทธิคิดเป็น 78.04%
  • จังหวัดลำพูน จำนวนผู้มาใช้สิทธิคิดเป็น 77.86%
  • จังหวัดนครนายก จำนวนผู้มาใช้สิทธิคิดเป็น 75.79%
  • จังหวัดสตูล จำนวนผู้มาใช้สิทธิคิดเป็น 74.29%
  • จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนผู้มาใช้สิทธิคิดเป็น 71.95%

ส่วนจังหวัดที่มีจำนวนบัตรเสียน้อยที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

  • จังหวัดปทุมธานี จำนวนบัตรเสียคิดเป็น 2.94%
  • จังหวัดนครปฐม จำนวนบัตรเสียคิดเป็น 3.03%
  • จังหวัดภูเก็ต จำนวนบัตรเสียคิดเป็น 3.12%
  • จังหวัดพัทลุง จำนวนบัตรเสียคิดเป็น 3.29%
  • จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนบัตรเสียคิดเป็น 3.30%

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 ธ.ค. 63)

Tags: , , ,
Back to Top