ศาลปกครองสั่งเพิกถอนคำชี้ขาดอนุญาโตฯ ให้ TRUE จ่ายค่าผิดสัญญา TOT

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) เปิดเผยว่า ตามที่เมื่อวันที่ 28 ต.ค.48 บมจ.ทีโอที (ทีโอที) ได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ ระบุว่าบริษัทละเมิดข้อตกลงในสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์ โดยให้บริการหรือยินยอมให้ผู้อื่นนำอุปกรณ์ในระบบไปให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) และเรียกค่าเสียหายจากการขาดรายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) และต่อมาเมื่อวันที่ 11 ต.ค.61 บริษัทฯ ยื่นขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในกรณีดังกล่าว ซึ่งได้มีคำชี้ขาดให้บริษัทฯชำระเงินค่าผิดสัญญาให้แก่ทีโอที

ปรากฎว่าวันนี้ศาลปกครองกลางได้พิพากษาเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และยกคำร้องเพื่อขอบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการท ำให้บริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพันในการชำระเงินตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ

อย่างไรก็ตาม คู่พิพาทฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาดังกล่าวมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบผลคำพิพากษา

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 ธ.ค. 63)

Tags: , , , , ,
Back to Top