เช็คค่าตรวจโควิด-19 หมอชี้ไม่เข้าข่าย ไม่ต้องตรวจ

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยที่เริ่มมีกระแสความตื่นตระหนกจากข่าวปู่-ย่าไปเที่ยวในประเทศที่มีการระบาดแล้วเกิดไม่สบาย มีไข้ แต่กลับปกปิดข้อมูลการเดินทางว่ามาจากประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ทำให้สถานการณ์ในประเทศเกิดความโกลาหลมากขึ้น โดยล่าสุดวันนี้กระทรวงสาธารณสุขแถลงยอดผู้ป่วยสะสมในไทยมีเพิ่มเป็น 41 คน

อย่างไรก็ตาม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้เน้นย้ำ ถ้าเป็นผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดต่อเนื่อง หรือ ประเทศกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ จีน ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ แต่คัดกรองเบื้องต้นแล้วไม่มีอาการ ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังนี้

ให้สังเกตอาการตัวเองภายใน 14 วัน โดยให้สวมหน้ากากอนามัยตลอด หากมีสมาชิกอยู่ร่วมกันภายในบ้านแนะนำให้แยกห้องนอน และไม่ไปในสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่น หากมีไข้ร่วมกับมีอาการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก ให้รีบมาพบแพทย์ทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทางให้เจ้าหน้าที่ทราบ

ทั้งนี้ ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ตามสิทธิ เช่น สิทธิประกันสังคม สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิข้าราชการ แต่กรณีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น โรงพยาบาลรัฐส่วนใหญ่รวมถึงเอกชนบางรายจะตรวจให้เฉพาะรายที่มีอาการและกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง โดยถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนจะมีค่าใช้จ่าย ซึ่งราคาและค่าบริการจะขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์

จากการสุ่มสำรวจโรงพยาบาลรัฐและเอกชน 9 แห่ง พบว่าแต่ละแห่งมีเงื่อนไขและรายละเอียดค่าบริการแตกต่างกัน ดังนี้

กรณีโรงพยาบาลที่จะตรวจให้เฉพาะผู้ที่มีอาการและกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงและต้องขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ก่อนว่าจะส่งตรวจหรือไม่ ได้แก่

  • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ค่าบริการประมาณ 3,000 – 6,000 บาท
  • โรงพยาบาลราชวิถี ค่าบริการประมาณ 2,000 – 3,000 บาท
  • โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ค่าบริการไม่ระบุ
  • โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ค่าบริการไม่ระบุ
  • สถาบันบำราศนราดูร จะรับตรวจเฉพาะผู้มีอาการเจ็บป่วยมาก่อนเท่านั้น

กรณีโรงพยาบาลที่รับตรวจหาเชื้อและรอทราบผลตรวจภายในระยะเวลา 1-3 วัน

  • โรงพยาบาลรามาธิบดี ค่าบริการคนไทย 5,000 บาท ต่างชาติ 6,000 บาท
  • โรงพยาบาลเปาโลทุกสาขา ยกเว้นสาขาพระประแดง ค่าบริการประมาณ 5,000 – 13,000 บาท
  • โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ค่าบริการ 7,500 บาท
  • โรงพยาบาลพญาไท 2 ค่าบริการ 6,500 บาท
  • โรงพยาบาลแพทย์ รังสิต ค่าบริการ 8,000 บาท

สธ.ไม่แนะนำให้ตรวจถ้าไม่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยง

ด้าน นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวถึงการแนะนำประชาชนที่จะเข้ามารับการตรวจไวรัสโควิด-19 ว่า ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค จะต้องเป็นผู้ป่วยที่มีอาการไอ มีไข้ เจ็บคอ มีน้ำมูก และมีประวัติเดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มีรายงานการระบาด ซึ่งหากเข้าเกณฑ์ตามนี้ก็จะได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาลตามขั้นตอน

ส่วนรายที่กลับจากต่างประเทศเหมือนกัน แต่ยังไม่มีอาการ กรณีนี้ไม่แนะนำให้ไปตรวจ เพราะการตรวจในช่วงที่ยังไม่มีอาการก็จะไม่ทราบผลว่าติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อ ซึ่งการตรวจแล้วไม่เจอเชื้อในเวลานั้นก็ไม่ได้ยืนยันว่าจะไม่ได้เป็น เพราะโรคนี้จะต้องเฝ้าระวัง 14 วัน เป็นระยะเวลาที่นานสุดของระยะฟักตัว

“ตอนนี้มีกรณีที่บางบริษัท มีนโยบายให้พนักงานที่เดินทางกลับจากต่างประเทศต้องไปตรวจเชื้อในห้องปฏิบัติการแล้วเอาผลแล็ปมายืนยัน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขไม่แนะนำ”

นพ.โสภณระบุ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ก.พ. 63)

Tags: , , , ,
Back to Top