ธปท.ขยายวงเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำกลับเข้าประเทศเป็น 1 ล้านเหรียญฯ

น.ส.วชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง และ ธปท.ได้ดำเนินการผ่อนคลายหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินเพิ่มเติม โดยขยายวงเงินรายได้ต่างประเทศที่ไม่ต้องนำกลับเข้าประเทศจากไม่เกิน 200,000 ดอลลาร์ สรอ.ต่อครั้ง เป็น 1,000,000 ดอลลาร์ สรอ.ต่อครั้ง ซึ่งครอบคลุมทั้งรายได้จากค่าสินค้าส่งออก และรายได้อื่น ๆ ด้วย

สำหรับผู้ที่มีรายได้จากสินค้าส่งออกตั้งแต่ 1,000,000 ดอลลาร์ สรอ.ต่อครั้ง ธปท. ได้ผ่อนคลายเกณฑ์ให้สามารถใช้หักกลบรายจ่ายก่อนได้ และนำกลับเข้าประเทศเฉพาะส่วนที่เหลือ โดยเพียงลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ธปท. และยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธนาคารพาณิชย์

แบงก์ชาติผ่อนคลายหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินเพิ่มเติม

ทั้งนี้ การปรับปรุงหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับภาคเอกชนในการบริหารจัดการเงินตราต่างประเทศ ลดภาระต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผู้ส่งออกที่ได้รับประโยชน์ข้างต้น คิดเป็นกว่า 80% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด นอกจากนี้ การผ่อนคลายในครั้งนี้ยังช่วยให้เงินทุนเคลื่อนย้ายมีความสมดุลมากขึ้น และลดแรงกดดันด้านแข็งค่าของเงินบาทอีกด้วย โดยการผ่อนคลายหลักเกณฑ์ฯ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค.63

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ก.พ. 63)

Tags: , , , , ,
Back to Top