‘นกสกู๊ต’ เปิดให้คืนตั๋วเส้นทางจีน-ไทเป ส่วนญี่ปุ่นเปลี่ยนวันเดินทางฟรี

“นกสกู๊ต” เปิดให้คืนตั๋วเส้นทางจีนที่ซื้อก่อนวันที่ 28 ม.ค. ไทเป ซื้อก่อน 4 ก.พ. ส่วนญี่ปุ่นเปลี่ยนวันเดินทางฟรี

เว็บไซด์สายการบินนกสกู๊ต แจ้งว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ผู้โดยสารในเส้นทางเข้า-ออก ประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน และไต้หวัน โดยผู้โดยสารที่เดินทางในเส้นทางเข้า-ออกประเทศญี่ปุ่น สายการบินนกสกู๊ตขอแจ้งให้ทราบถึงเงื่อนไขนโยบายการจองบัตรโดยสารประเภทบุคคล (F.I.T.) ของเส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ (DMK) และญี่ปุ่น (NRT,KIX,CTS) สำหรับผู้ที่เดินทางตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.63 ถึงวันที่ 30 เม.ย.63

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ NokScoot Call Center เพื่อทำการเลือกเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารดังต่อไปนี้

(1) เปลี่ยนวันเวลาเดินทางในเส้นทางเดิม (Re-book with same origin and destination) ไปยังวันอื่น ๆ โดยเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินนกสกู๊ต (XW) ซึ่งได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่รวมค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร (การเปลี่ยนแปลงที่นั่งขึ้นอยู่กับอัตราการจองที่นั่งบนเที่ยวบิน)

โดยที่การเปลี่ยนแปลงการเดินทางในข้อ (1) ผู้โดยสารจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่รวมค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • เส้นทางกรุงเทพฯ-โตเกียว/ โตเกียว-กรุงเทพฯ : ขยายเวลาการเดินทางได้ถึง 15 ธันวาคม 2563
  • เส้นทางกรุงเทพฯ-โอซาก้า : ขยายเวลาการเดินทางได้ถึง 5 พฤษภาคม 2563/
  • เส้นทางโอซาก้า-กรุงเทพฯ : ขยายเวลาการเดินทางได้ถึง 6 พฤษภาคม 2563
  • กรุงเทพฯ – ซัปโปโร/ ซัปโปโร – กรุงเทพฯ : ขยายเวลาการเดินทางได้ถึง 26 เมษายน 2563

(2) เก็บยอดวงเงินเท่ากับมูลค่าของบัตรโดยสารไว้ใช้ (Get a flight credit of the value of the booking) โดยวงเงินดังกล่าว จะไว้ใช้ซื้อบัตรโดยสารในครั้งถัดไปกับสายการบินนกสกู๊ต ซึ่งวงเงินดังกล่าวจะสามารถใช้ได้ภายใน 180 วันนับจากวันที่อนุมัติเครดิต และสามารถใช้จองบัตรโดยสารเดินทางวันใดก็ได้ในเส้นทางของสายการบินนกสกู๊ตที่ทำการเปิดจำหน่าย ณ วันที่ทำการจอง

ผู้โดยสารที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง (Re-book) หรือ เก็บยอดวงเงินเท่ากับมูลค่าของบัตรโดยสารไว้ใช้ (Get a flight credit of the value of the booking) ต้องแจ้ง Call Center เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงการวันและเวลาการเดินทางไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนการเดินทาง

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางในเส้นทางเข้า-ออกประเทศจีน สายการบินนกสกู๊ตขอแจ้งให้ทราบถึงเงื่อนไขนโยบายการจองบัตรโดยสาร ที่ผู้โดยสารได้ทำการซื้อบัตรโดยสารก่อนเวลา 00:00 น. ของวันที่ 28 มกราคม 2563 ของเส้นทางระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่ และกรุงเทพฯ สำหรับผู้ที่เดินทางตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2563

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ NokScoot Call Center ได้เพื่อทำการเลือกเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารดังต่อไปนี้

  • ขอเงินคืน (Refund) ได้ 100% ตามมูลค่าของบัตรโดยสารที่ท่านไม่ได้ใช้ หรือขอบัตรกำนัล (non-transferable travel voucher) ได้ 120% ตามมูลค่าของบัตรโดยสารที่ท่านไม่ได้ใช้ โดยบัตรโดยสารดังกล่าวมีอายุ 12 เดือน และไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือย้ายสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเข้า-ออก ไต้หวัน โดยผู้ที่เดินทางตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 – 30 เมษายน 2563 สายการบินนกสกู๊ตขอแจ้งให้ทราบถึงเงื่อนไขนโยบายการจองบัตรโดยสารประเภทบุคคล (F.I.T.) ของเส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ (DMK) – ไทเป (TPE) สำหรับผู้ที่เดินทางตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ NokScoot Call Center เพื่อทำการเลือกเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารดังต่อไปนี้

(1) เปลี่ยนวันเวลาเดินทางในเส้นทางเดิม (Re-book with same origin and destination) ไปยังวันอื่น ๆ โดยเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินนกสกู๊ต (XW) ซึ่งได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่รวมค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร (การเปลี่ยนแปลงที่นั่งขึ้นอยู่กับอัตราการจองที่นั่งบนเที่ยวบิน)

โดยที่การเปลี่ยนแปลงการเดินทางในข้อ (1) ผู้โดยสารจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่รวมค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ เส้นทางกรุงเทพฯ-ไทเป/ ไทเป-กรุงเทพฯ : ขยายเวลาการเดินทางได้ถึง 15 ธันวาคม 2563

(2) เก็บยอดวงเงินเท่ากับมูลค่าของบัตรโดยสารไว้ใช้ (Get a flight credit of the value of the booking) โดยวงเงินดังกล่าว จะไว้ใช้ซื้อบัตรโดยสารในครั้งถัดไปกับสายการบินนกสกู๊ต ซึ่งวงเงินดังกล่าวจะสามารถใช้ได้ภายใน 180 วันนับจากวันที่อนุมัติเครดิตและสามารถใช้จองบัตรโดยสารเดินทางวันใดก็ได้ในเส้นทางของสายการบินนกสกู๊ตที่ทำการเปิดจำหน่าย ณ วันที่ทำการจอง

ผู้โดยสารที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง (Re-book) หรือ เก็บยอดวงเงินเท่ากับมูลค่าของบัตรโดยสารไว้ใช้ (Get a flight credit of the value of the booking) ต้องแจ้ง Call Center เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงการวันและเวลาการเดินทางไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนการเดินทาง

สำหรับผู้ที่ได้ทำการซื้อบัตรโดยสาร ก่อนวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ของเส้นทางระหว่างไต้หวัน และกรุงเทพฯ ซึ่งมีกำหนดการเดินทางตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

โดยที่รัฐบาลไต้หวัน ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ ในการเลื่อนการเปิดภาคการศึกษาของโรงเรียนในไต้หวันด้วยเหตุผลจากไวรัสโควิด-19 และจะเริ่มเปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สายการบินนกสกู๊ตขอแจ้งให้ทราบถึงเงื่อนไขนโยบายการจองบัตรโดยสารผู้โดยสารที่ได้ทำการซื้อบัตรโดยสาร ก่อนวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ของเส้นทางระหว่างไต้หวัน และกรุงเทพฯ ซึ่งมีกำหนดการเดินทางตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ NokScoot Call Center ได้เพื่อทำการเลือกเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารดังต่อไปนี้

  • ขอเงินคืน ในรูปแบบของบัตรกำนัล (Refund as a travel voucher) ได้ 100% ตามมูลค่าของบัตรโดยสารที่ท่านไม่ได้ใช้ หรือเปลี่ยนวันเวลาเดินทางในเส้นทางเดิม (Re-book with same origin and destination) บนบัตรโดยสารไปยังวันอื่น ๆ (สามารถเปลี่ยนได้ภายใน 24 ตุลาคม 2563) โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร และชำระค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร (การเปลี่ยนแปลงที่นั่งขึ้นอยู่กับอัตราการจองที่นั่งบนเที่ยวบิน)

สายการบินนกสกู๊ต เพิ่มช่องทางการติดต่อขอเก็บยอดวงเงินเท่ากับมูลค่าของบัตรโดยสารไว้ใช้ (Get a flight credit of the value of the booking) สำหรับผู้ที่เดินทางกับสายการบินนกสกู๊ตในเส้นทางกรุงเทพฯ-ไทเป,โตเกียว,โอซาก้า และซัปโปโร ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 – วันที่ 30 เมษายน 2563 โดยวงเงินดังกล่าว จะไว้ใช้ซื้อบัตรโดยสารในครั้งถัดไปกับสายการบินนกสกู๊ต ซึ่งวงเงินดังกล่าวจะสามารถใช้ได้ภายใน 180 วันนับจากวันที่อนุมัติเครดิต

ส่วนสายการบินสกู๊ต (SCOOT) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ทางสายการบินสกู๊ตได้ดำเนินการขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินให้แก่ผู้โดยสารที่ทำการสำรองตั๋วเครื่องบินตั้งแต่ก่อนวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 และมีกำหนดการเดินทางตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป

หากในกรณีที่มีส่วนต่างของค่าตั๋วเครื่องบิน ผู้โดยสารก็สามารถชำระเงินเพิ่มได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยผู้โดยสารที่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินสามารถเข้าไปที่เมนู “Manage My Booking” (“จัดการ” สำหรับเมนูภาษาไทย) ในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของสกู๊ต โดยไม่จำเป็นต้องติดต่อคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งได้ทำการสำรองตั๋วเครื่องบินก่อน และ/หรือ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 สามารถขยายเวลาการเดินทางได้ถึง 27 มีนาคม 2564

นอกเหนือจากนี้ สำหรับผู้โดยสารที่ยังคงมีความประสงค์ที่จะเดินทาง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสายทุกท่าน ทางสายการบินสกู๊ตจึงได้ดำเนินการขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางที่สำรองตั๋วเครื่องบินระหว่างวันที่ 10 มีนาคม – 14 พฤษภาคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของสกู๊ต

โดยผู้โดยสารที่ประสงค์จะตอบรับข้อเสนอดังกล่าวจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และสามารถขยายเวลาการเดินทางได้ถึง 27 มีนาคม 2564

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 มี.ค. 63)

Tags: , , ,
Back to Top