MAJOR เริ่มวันนี้ จัดที่นั่งแถวเว้นแถว เลี่ยงโควิด-19

บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป (MAJOR) ออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขั้นสูงสุด เป็นไปตามรูปแบบ “เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distance) ”

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาชมภาพยนตร์ ด้วยการเว้นระยะห่างการนั่งชมภาพยนตร์ แบบแถวเว้นแถว และเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งทุก 2 ที่นั่ง สำหรับโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขา เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพของลูกค้าให้ดีที่สุด โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค.63 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญในความปลอดภัยลูกค้าอย่างสูงสุด โดยปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในมาตรการความปลอดภัยตามมาตรฐานสาธารณสุขสากล ด้วยการเฝ้าระวังและป้องกันขั้นสูงสุดนับแต่มีการเริ่มแพร่ระบาด ด้วยการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในทุกพื้นที่ภายในศูนย์การค้าและโรงภาพยนตร์ โดยการทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมต่าง ๆ อาทิ ราวจับประตู, ราวจับบันไดเลื่อน, ปุ่มกดลิฟต์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 1 ชั่วโมง ดูแลระบบเครื่องปรับอากาศและห้อง AHU ด้วยการฉีดยาฆ่าเชื้อโรคและอบโอโซนทุกวัน

การทำความสะอาดภายในห้องน้ำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 1 ชั่วโมง ให้บริการสบู่ล้างมือและกระดาษเช็ดมืออย่างเพียงพอ พร้อมบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในจุดต่าง ๆ อย่างทั่วถึงเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ และเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 มี.ค. 63)

Tags: , , , , , ,
Back to Top