รมว.คมนาคม หารือเจโทร-หอการค้าญี่ปุ่น สร้างความเชื่อมั่นลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม กล่าวภายหลัง Mr. Atsushi Taketani ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan External Trade Organization: JETRO Bangkok) Mr. Kazuo Hidaka ประธานหอการค้าญี่ปุ่น – กรุงเทพฯ (JCC) และคณะเข้าพบ เพื่อหารือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคม โดยได้สรุปภาพรวมการดำเนินการของกระทรวงฯ ต่อข้อเรียกร้องของภาคเอกชนญี่ปุ่นตามข้อสั่งการของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนามาตรการต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะของภาคเอกชนญี่ปุ่นให้มีผลเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรักษาฐานการลงทุนของเอกชนญี่ปุ่นในประเทศไทย

ทั้งนี้ JETRO Bangkok ยังให้ความสนใจการดำเนินการของกระทรวงฯ ในประเด็นอื่น ๆ ดังนี้ การคมนาคมขนส่งในพื้นที่กรุงเทพฯ การผลักดันการใช้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า การเตรียมความพร้อมด้านคมนาคมเพื่อรองรับการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ มาตรการการรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และภาพรวมการขับเคลื่อนนโยบายคมนาคมสู่การปฏิบัติในปี 2564 ซึ่งกระทรวงฯ ได้สานต่อนโยบายเดิมจากปี 2563 มาสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และได้วางแผนการขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มเติมปี 2564 เพื่อให้เดินหน้าการพัฒนาระบบคมนาคมเชิงรุก และวางรากฐานการพัฒนาสู่อนาคต

สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว หรือ Phuket Sandbox นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า กระทรวงฯ ได้เตรียมความพร้อมครอบคลุมการคมนาคมขนส่งทั้ง 3 มิติ คือ ทางอากาศ ทางบก และทางน้ำ โดยจะดำเนินการตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนั้น จะต้องเป็นการเดินทางเข้ามาแบบเที่ยวบินตรงมาที่ท่าอากาศยานภูเก็ตเท่านั้น

และผู้เดินทางจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยตลอดระยะเวลาในการเดินทาง และรัฐบาลได้มีการเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ ไว้แล้ว รวมถึงให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วประมาณ 70% คาดว่าจะดำเนินการครบ 100% ได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2564

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 มิ.ย. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top