นิด้าโพลเผยคนค้านเปิดประเทศใน 120 วัน ห่วงยังคุมโควิดไม่ได้-ไม่มั่นใจมาตรการรัฐ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง เชื่อหรือไม่ นายกฯ จะเปิดประเทศภายใน 120 วัน โดยเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนกับคำประกาศของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่จะต้องเปิดทั้งประเทศให้ได้ภายใน 120 วันนั้น พบว่า

ประชาชนส่วนใหญ่ 53.55% ตอบว่าไม่เห็นด้วยเลย เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังไม่สามารถควบคุมได้ ยังไม่ต้องการให้เสี่ยงรับต่างชาติเข้ามา และต้องการให้เปิดประเทศตอนที่ประชาชนฉีดวัคซีนแล้วเกือบทั้งประเทศก่อน

รองลงมา ประชาชน 19.91% ตอบว่าไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังรุนแรงอยู่ ประชาชนบางส่วนยังไม่ได้รับวัคซีน และไม่เชื่อมั่นในมาตรการป้องกันของรัฐ ขณะที่ประชาชน 13.58% ตอบว่าค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ มีเงินหมุนเวียนเข้าประเทศทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว และรัฐต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวด และประชาชนอีก 12.43% เห็นด้วยมาก เพราะเป็นการกระตุ้นให้เศรษฐกิจดีขึ้น เป็นการช่วยเหลือฟื้นฟูการท่องเที่ยวในไทยให้มีรายได้เหมือนเดิม แก้ปัญหาปากท้องของประชาชนในประเทศได้

ด้านความเชื่อของประชาชนต่อรัฐบาลว่าจะสามารถเปิดทั้งประเทศได้ภายใน 120 วัน ตามคำประกาศของนายกฯ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ 42.94% ระบุว่า ไม่เชื่อเลย โดยมีประชาชนเพียง 6.94% ที่ระบุว่าเชื่อมาก

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อการยอมรับความเสี่ยงร่วมกันกับรัฐบาลจากการเปิดทั้งประเทศ ตามคำประกาศของนายกฯ แต่อาจต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นนั้น พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 52.56% ระบุว่า จะไม่ยอมรับความเสี่ยงใด ๆ และรัฐบาลต้องรับผิดชอบ รองลงมาประชาชน 24.56% ระบุว่า จะยอมรับความเสี่ยง แต่รัฐบาลต้องรับผิดชอบ ในขณะที่ประชาชนอีก 11.29% ระบุว่า จะไม่ยอมรับความเสี่ยงใด ๆ แต่ก็ไม่โทษรัฐบาล โดยมีเพียง 9% ที่ระบุว่า จะยอมรับความเสี่ยง และไม่โทษรัฐบาล

เมื่อถามประชาชนถึงการให้ความสำคัญระหว่างความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ กับความปลอดภัยของสุขภาพ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 69.19% ระบุว่า เลือกความปลอดภัยของสุขภาพ แม้ว่าจะต้องอยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบาก เพราะถ้าประชาชนสุขภาพแข็งแรงดี ทำให้ไม่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขึ้น จะได้กลับมาในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพได้ และมีแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ดีขึ้นตามมา

รองลงมา ประชาชน 18.99% ระบุว่า เลือกความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ แม้ว่าจะต้องเสี่ยงกับความปลอดภัยของสุขภาพ เพราะ เศรษฐกิจแย่ ส่งผลกระทบในหลาย ๆ ด้าน ต้องการประกอบอาชีพเหมือนเดิม และประชาชนส่วนใหญ่มีการดูแลและรับผิดชอบตัวเองได้ ขณะที่อีก 11.82% ระบุว่า อะไรก็ได้ แล้วแต่รัฐบาลจะเห็นสมควร เพราะ ทั้ง 2 สิ่งมีความสำคัญเท่ากัน ต้องทำควบคู่กันไป

อนึ่ง ผลสำรวจดังกล่าวมาจากความคิดเห็นของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,311 หน่วยตัวอย่าง ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 22-25 มิถุนายน 2564

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , ,