ดุสิตโพลเผยคนไม่เห็นด้วยแผนเปิดประเทศ กังวลโควิดรอบใหม่-จี้เร่งฉีดวัคซีน

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนจากกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศว่าจะเปิดประเทศใน 120 วัน เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้นั้น โดยเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศว่าจะเปิดประเทศใน 120 วัน พบว่า

อันดับ 1 ประชาชน 60.76% ตอบว่า การจะเปิดประเทศต้องมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีมาตรฐาน อันดับ 2 ประชาชน 59.58% ยังกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด-19 อาจมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น อันดับ 3 ประชาชน 49.56% ระบุว่าขึ้นอยู่กับการฉีดวัคซีน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ อันดับ 4 ประชาชน 48.86% มองว่าเป็นการพูดเพื่อสร้างกระแส หวังผลทางการเมือง ขณะที่อันดับ 5 ประชาชน 44.75% ตอบว่าไม่น่าจะเป็นไปได้

โดยเมื่อถามประชาชนคิดว่าการเปิดประเทศ ใน 120 วัน มีความเป็นไปได้หรือไม่ ประชาชนส่วนใหญ่ 39.88% คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ รองลงมา 30.26% คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ และอีก 21.64% คิดว่าเป็นไปไม่ได้แน่นอน โดยมีเพียง 8.22% ที่คิดว่าเป็นไปได้แน่นอน

สำหรับข้อดีของการเปิดประเทศ ใน 120 วัน อันดับ 1 เศรษฐกิจเดินหน้า ประชาชนทำมาหากินได้ อันดับ 2 เร่งให้ทุกฝ่ายทำงาน กระตุ้นการฉีดวัคซีนให้เร็วขึ้น และอันดับ 3 ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวจากต่างประเทศ

ส่วนเรื่องที่ประชาชนกังวลต่อการเปิดประเทศ ใน 120 วัน อันดับ 1 กังวลโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่/กลายพันธุ์ อันดับ 2 อาจเกิดคลัสเตอร์ใหม่ ๆ ในประเทศเพิ่มขึ้น และอันดับ 3 อาจเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่จากคนเข้าประเทศ

เมื่อถามประชาชนคิดว่าควรทำอย่างไร จึงจะสามารถเปิดประเทศใน 120 วันได้สำเร็จ อันดับ 1 เร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ อันดับ 2 เข้มงวดเรื่องการกักตัว และการลักลอบเข้าประเทศตามแนวชายแดน อันดับ 3 ปรับแผนการบริหารจัดการวัคซีน นำเข้าวัคซีนให้หลายยี่ห้อมากขึ้น อันดับ 4 กระจายวัคซีนไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น และอันดับ 5 เร่งตรวจหาเชื้อเชิงรุกในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

เมื่อถามประชาชนว่าจะยอมรับความเสี่ยงโรคโควิด-19 กับการเปิดประเทศใน 120 วัน เพื่อให้เดินหน้าต่อไปได้หรือไม่นั้น พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 51.05% ยอมรับไม่ได้ รองลงมา 26.93% ยอมรับได้ และที่เหลือ 22.02% ไม่แน่ใจ

สำหรับบทสรุปว่าประชาชนเห็นด้วยกับการแถลงเปิดประเทศใน 120 วันของนายกรัฐมนตรีหรือไม่นั้น ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย 58.22% เห็นด้วย 25.90% และไม่แน่ใจ 15.88%

อนึ่ง ผลสำรวจดังกล่าว มาจากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 3,320 คน ดำเนินการสำรวจแบบออนไลน์ในระหว่างวันที่ 21 – 24 มิถุนายน 2564

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 มิ.ย. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top