ครม. ถกมาตรการเยียวยาแรงงานภาคก่อสร้าง-ร้านอาหาร จากผลกระทบโควิด

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ มีวาระที่ต้องจับตาอยู่ที่การพิจารณาอนุมัติหลักการชดเชยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากประกาศฉบับที่ 25 เฉพาะในพื้นที่ 6 จังหวัดก่อน (กทม. และปริมณฑล) ใน 2 กลุ่มหลักๆ คือ กลุ่มแรงงาน และกลุ่มร้านอาหาร ซึ่งรัฐบาลได้เตรียมงบประมาณไว้แล้ว 7,500 ล้านบาท ซึ่งมาจากทั้งเงินกู้ใน พ.ร.ก.กู้เงินฯ และเงินจากกองทุนประกันสังคม เป็นระยะเวลา 1 เดือน

โดยแรงงานในระบบประกันสังคม จะได้รับการเยียวยา 50% ของค่าแรง แต่ไม่เกิน 7,500 บาท และยังได้รับชดเชยจากรัฐบาลอีกคนละ 2,000 บาท เฉพาะแรงงานไทย ส่วนนายจ้างหรือผู้ประกอบการในระบบ จะได้เงิน 3,000 บาท/ลูกจ้าง 1 คน สูงสุดไม่เกิน 200 คน

สำหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม แต่ต้องการรับความช่วยเหลือ ให้รีบขึ้นทะเบียนเพื่อเข้าระบบประกันสังคม โดยจะอำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่ เพื่อรับเงิน 3,000 บาท และลูกจ้างนอกระบบประกันสังคมเฉพาะคนไทย เมื่อนายจ้างขึ้นทะเบียนประกันสังคม จะได้รับเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท แต่จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือกรณีสุดวิสัย 50%

ขณะที่ผู้ประกอบการกลุ่มร้านอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งไม่สามารถขึ้นทะเบียนประกันสังคมได้ จะต้องไปลงทะเบียนกับแอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน” เพื่อรับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท

ส่วนวาระการประชุมเรื่องอื่นที่น่าสนใจ

  • กระทรวงการคลัง จะเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร มาตรการภาษีสนับสนุนการบริจาค เพื่อแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19
  • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา สามารถยื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ตามมติคณะรัฐมนตรี
  • กระทรวงอุตสาหกรรม จะเสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ…. รวมทั้งเสนอร่างกฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ…. และร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง พ.ศ. …
  • กระทรวงมหาดไทย เสนอร่างประกาศกระทรวง เรื่องการยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถยื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือ เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ตามมติครม.

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , , ,
Back to Top