รมว.ดีอีเอส เบรกกสทช.รักษาการประมูลดาวเทียม 24 ก.ค.นี้ แนะรอชุดใหม่

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า ได้ส่งหนังสือไปถึง กสทช.ชุดรักษาการ เพื่อขอให้ชะลอการเปิดประมูลการอนุญาตให้ใช้สิทธิวงโคจรดาวเทียม ในวันที่ 24 ก.ค.64 ออกไปก่อน และให้รอ กสทช. ชุดใหม่ที่อยู่ในกระบวนการสรรหา เข้ามาเป็นผู้ดำเนินการ

ท้งนี้ กสทช.ชุดปัจจุบันยังเป็นชุดรักษาการ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างกระบวนการสรรหา กสทช.ชุดใหม่ คาดว่าจะได้ผู้เข้ามาทำหน้าที่ กสทช. ชุดใหม่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ ดังนั้น กสทช.ชุดรักษาการ จึงควรตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากการนำสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมออกประมูล ที่ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักการบริหารงานราชการแผ่นดิน ไม่ให้เกิดข้อติดขัดในการบริหารจัดการทรัพย์สินหลังสิ้นสุดสัญญา รวมถึงความต่อเนื่องในช่วงเปลี่ยนผ่าน และต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประเทศชาติ และประชาชน และความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และความมั่นคงของรัฐ

“กสทช.ชุดรักษาการ ควรพิจารณาชะลอการประมูล โดยคำนึงถึงการรักษาสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ที่ถือเป็นเรื่องใหญ่มีความสำคัญ และส่งผลกระทบในวงกว้างต่อหลายภาคส่วน รวมทั้งยังควรมีแนวทางดำเนินการ ในทิศทางเดียวกับแนวนโยบายของบอร์ดดีอีด้วย”

รมว.ดีอีเอส กล่าว

ดังนั้น หาก กสทช. ดำเนินการประมูลสิทธิการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการทรัพย์สินหลังสิ้นสุดสัญญา โดยเฉพาะสิทธิการเข้าใช้วงโคจรของดาวเทียมไทยคม 4 ที่ยังมีภาระผูกพันที่จะหมดอายุสัญญา ในวันที่ 10 ก.ย.64 เพราะหากมีกรณีไทยคม 4 เกิดข้อขัดข้อง เสียหาย ก่อนสิ้นอายุสัญญา บริษัทคู่สัญญาต้องรับผิดชอบจัดหาดาวเทียมทดแทนในระยะเวลาตามสัญญา

“การประมูลการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ในลักษณะจัดชุด (Package) ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทย มีผลผูกพันระยะยาว โดยเฉพาะในแง่ความมั่นคงแห่งรัฐ กระทรวงดิจิทัลฯ จึงเห็นว่าเพื่อให้การประมูลเป็นไปด้วยความรอบคอบ รัดกุม ควรรอให้การสรรหา กสทช.ชุดใหม่ในขณะนี้เสร็จสิ้น และให้ กสทช.ชุดใหม่ เข้ามารับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ จะมีความเหมาะสมมากกว่า เพื่อไม่ให้เกิดข้อครหาใดๆ ตามมาในภายหลัง”

นายชัยวุฒิกล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , ,
Back to Top