สคร.เผยรัฐวิสาหกิจ 43 แห่งเบิกจ่ายงบลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตามเป้าหมาย

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ณ สิ้นเดือน พ.ค.64 ของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่งที่ สคร.กำกับดูแลโดยตรงเป็นไปตามแผน โดยสามารถเบิกจ่ายได้ 148,245 ล้านบาท หรือคิดเป็น 101% ของแผน ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงบลงทุน 8 เดือนของรัฐวิสาหกิจระบบปีงบประมาณ (ต.ค.63-พ.ค.64) 34 แห่ง จำนวน 102,433 ล้านบาท หรือคิดเป็น 99% ของแผน และการเบิกจ่ายงบลงทุน 5 เดือนของรัฐวิสาหกิจระบบปีปฏิทิน (ม.ค.-พ.ค.64) 9 แห่ง จำนวน 45,812 ล้านบาท หรือคิดเป็น 106% ของแผน

ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวว่า ในเดือน พ.ค.64 รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ดีและเป็นไปตามแผน นอกจากนี้ สคร.ได้ทำงานร่วมกับกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในการกำกับดูแลการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผน และติดตามการแก้ไขปัญหากรณีที่การดำเนินการล่าช้ากว่าแผนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การลงทุนของรัฐวิสาหกิจเป็นไปตามเป้าหมายและเป็นเครื่องมือของภาครัฐในการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจต่อไป

ด้าน น.ส.ปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ กล่าวว่า รัฐวิสาหกิจหลายแห่งสามารถเบิกจ่ายได้เป็นไปตามแผนหรือสูงกว่าแผน เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

โครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่สามารถเบิกจ่ายได้สูงกว่าแผน อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) ของ รฟท. โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี ของ รฟม. งานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาค โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 12 ของ กฟผ. และโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 ของ กฟภ.

ขณะที่มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่เบิกจ่ายล่าช้า เช่น โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) และโครงการทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของ บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงนครปฐม-ชุมพร และโครงการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ของ รฟท. และโครงการแผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560-2564 ของการไฟฟ้านครหลวง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , , ,
Back to Top