สำนักนายกฯ ขยายเวลา WFH ถึง 31 ก.ค. ลดเดินทาง คุมโควิดระบาด

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เปิดเผยว่า สปน.ได้ขยายเวลาในการ Work From Home (WFH) ต่อเนื่องไปอีกตั้งแต่วันที่ 1-31 ก.ค. 64 เนื่องจากพิจารณาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในปัจจุบันยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจำนวนมาก โดยยึดแนวทางปฎิบัติเดิมที่ประกาศไว้ เพื่อร่วมกันลดลดการเดินทางและกิจกรรม รวมทั้งได้ประสานทุกส่วนราชการพิจารณาขยายระยะเวลาการทำงาน WFH ต่อเนื่องด้วย

สำหรับการปฎิบัติงานทั่วไป ของ สปน. ยังใช้การประชุมหารือผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ซึ่งทุกการประชุมของคณะกรรมการตามกฏหมาย และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องต่างๆยังดำเนินการไปได้ด้วยดี รวมทั้ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรียังคงติดตามงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในพื้นที่โดยใช้ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยเฉพาะช่วงนี้มีการติดตามโครงการบูรณาการ เรื่องการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 การเกษตรสร้างมูลค่า การจัดการน้ำระดับชุมชน การส่งเสริมอาชีพในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) การแก้ไขปัญหากลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนและการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ฯลฯ ซึ่ง สปน.ได้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19

นายธีรภัทร กล่าวว่า ในส่วนการรับเรื่องร้องทุกข์และคำแนะนำ มีศูนย์บริการประชาชน สำนักนายกรัฐมนตรี รับเรื่องราวร้องทุกข์และคำแนะนำ โดยดำเนินการเพียง 4 ช่องทาง คือ 1. สายด่วนของรัฐบาล1111 2. ตู้ปณ.1111 และ 3. เว็บไซต์ www.1111.go.th 4. แอพพลิเคชั่น PSC1111 เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 ยังวิกฤตอยู่

สำหรับความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ สามารถดำเนินการยุติเรื่องได้มากกว่า 99.5% โดยนายกรัฐมนตรีได้ติดตามเรื่องร้องทุกข์และรับฟังข้อเสนอแนะทุกวัน พร้อมนำข้อมูลไปพิจารณาพัฒนาและจัดทำมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องและได้เน้นย้ำให้ทุกกระทรวง รับฟังข้อเสนอแนะจากพี่น้องประชาชนและนำไปพิจารณาดำเนินการด้วย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 ก.ค. 64)

Tags: , , , , ,
Back to Top