สาวยาคูลท์ งดส่งนมเปรี้ยวในกทม.-ปริมณฑลชั่วคราวจากผลโควิด ตั้งแต่ 6 ก.ค.

บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด ระบุว่า จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น บริษัทจึงขอยกระดับมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค และขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยระงับวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ โดยขอหยุดการจัดส่งนมเปรี้ยวยาคูลท์จากสาวยาคูลท์ถึงผู้บริโภค ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค.64 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาบริษัทได้กำหนดมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้น ตามแนวทางการป้องกันโรคของกระทรวง สาธารณสุข เพื่อดูแลกระบวนการผลิตและจัดจำหน่ายให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยของสาวยาคูลท์ และพนักงานทุกคนอย่างสุดความสามารถ

สำหรับผู้บริโภคในต่างจังหวัดที่ยังไม่มีการแพร่ระบาดรุนแรง สาวยาคูลท์จะยังคงจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้บริโภคเช่นเดิม สำหรับผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลสามารถหาซื้อ “นมเปรี้ยวยาคูลท์” ได้จากร้านค้าปลีกต่าง ๆ ดังนี้ 1.Foodland 2.Villa Market 3.ห้างสรรพสินค้าในเครือ The Mall Group 4.UFM Fuji Super และ 5. Don Don Donki

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (02 ก.ค. 64)

Tags: , , ,
Back to Top