SSP ออกหุ้นเพิ่มทุน 50 ล้านหุ้นขาย ยูโอบี เคย์เฮียน ไพรเวท-หมอพงศ์ศักดิ์ 12.10 บ./หุ้น

บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (SSP) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 50 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,369,169,683 บาท เป็น 1,419,169,683 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจัดสรรเสนอขายบุคคลในวงจำกัด (PP) ในราคาหุ้นละ 12.10 บาท ให้แก่ ยูโอบี เคย์เฮียน ไพรเวท ลิมิเต็ด จำนวน 30 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 363 ล้านบาท และจัดสรรให้แก่นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี จำนวน 20 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 242 ล้านบาท กำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นภายในไตรมาส 1/65

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าว เนื่องด้วยบริษัทมีเป้าหมายจะขยายการลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจำนวนรวมทั้งสิ้น 400 เมกะวัตต์ภายในปี 67 ผ่านการเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ทั้งในรูปแบบการลงทุนพัฒนาโครงการด้วยตัวเอง (Greenfield Project Investment) ตลอดจนการเข้าลงทุนในโครงการที่เปิดดำเนินการแล้ว (Operating Assets) โดยบริษัทเข้าศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงพิจารณาข้อเสนอ และเงื่อนไขในการเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอยู่หลายโครงการ

บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะระดมทุน เพื่อเป็นแหล่งเงินทุน สำหรับรองรับการขยายกิจการในอนาคต โดยมีแผนที่จะใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ในการขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งคิดเป็นงบประมาณในการเข้าลงทุนประมาณ 900-1,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทต้องใช้เงินลงทุนเกินกว่าจำนวนเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้บริษัทจะพิจารณาใช้แหล่งเงินทุนอื่น เช่น การออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือการกู้ยืมเงินทุนจากสถาบันการเงิน ประกอบกับการที่บริษัทพิจารณานักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน และมีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียน บริษัทจึงได้เข้าเจรจากับนักลงทุนจนประสบผลสำเร็จในครั้งนี้

ทั้งนี้ การเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนโครงการใหม่ อาจมีความไม่แน่นอน เนื่องจากบริษัทยังอยู่ระหว่างการเจรจากับคู่สัญญา อย่างไรก็ดี ระหว่างการเจรจานั้นบริษัทจะพิจารณาหาวิธีการที่หมาะสมเพื่อจัดการกับเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน โดยอาจพิจารณาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทต่อไป

ประโยชน์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในอนาคต ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้ ในการขยายการลงทุน และพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจำนวนรวมทั้งสิ้น 400 เมกะวัตต์ ภายในปี 67 ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและความมั่นคงให้แก่ฐานะการเงินของบริษัท อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ อันจะช่วยส่งผลกระทบให้ผลประกอบการของบริษัทแข็งแกร่งในระยะยาว นอกจากนี้ การเพิ่มทุน PP จะช่วยลดภาระในการเพิ่มทุนให้กับผ้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

ด้านนายสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.คอมเซเว่น (COM7) ปฏิเสธกระแสข่าวที่ระบุว่ามีส่วนเข้าซื้อบิ๊กล็อตหุ้น SSP วานนี้ ตามที่มีปรากฎข้อมูลบิ๊กล็อต 6 รายการ จำนวน 31,930,000 หุ้น มูลค่าซื้อขาย 386.35 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 12.10 บาท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (07 ก.ค. 64)

Tags: , , , , , , , , , ,
Back to Top