สิงคโปร์ยันไม่นับรวมผู้ฉีดวัคซีนซิโนแวคในรายชื่อผู้ฉีดวัคซีนแล้วในประเทศ

กระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์ประกาศว่า สิงคโปร์จะไม่นับรวมผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของบริษัทซิโนแวคในจำนวนประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว

“จำนวนประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วควรมาจากยอดของผู้ที่ได้รับวัคซีนตามแผนของรัฐบาลสิงคโปร์เท่านั้น” กระทรวงสาธารณสุขระบุ

ขณะนี้ วัคซีนที่ใช้ในแผนของรัฐบาลสิงคโปร์มีเพียงวัคซีน mRNA ของโมเดอร์นาและของไฟเซอร์/บิออนเทคเท่านั้น และวัคซีนโคโรนาแวคของบริษัทซิโนแวคไม่อยู่ในรายชื่อวัคซีนตามแผนดังกล่าว โดยรัฐบาลสิงคโปร์เปิดเผยว่า ยังคงรอข้อมูลในส่วนเนื้อหาที่สำคัญจากบริษัทซิโนแวคอยู่

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลสิงคโปร์อนุญาตให้สถานบริการด้านสุขภาพของเอกชนสามารถฉีดวัคซีนของซิโนแวคให้กับผู้ที่ต้องการได้ผ่านช่องทางพิเศษ หลังองค์การอนามัยโลก (WHO) อนุมัติให้ใช้วัคซีนของซิโนแวคได้เป็นกรณีฉุกเฉิน ซึ่งทำให้คลินิกเอกชนที่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าถึงวัคซีนซิโนแวคจำนวน 2 แสนโดสที่รัฐบาลสิงคโปร์มีอยู่ได้

ปัจจุบัน มีประชาชนสิงคโปร์ราว 3.7 ล้านคนที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาแล้วอย่างน้อยหนึ่งโดส หรือคิดเป็น 65% ของประชากร และมีประชาชนเกือบ 2.2 ล้านคนที่รับวัคซีนครบโดสแล้ว

ทั้งนี้ วัคซีนของโมเดอร์นาและของไฟเซอร์ต่างก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า มีประสิทธิภาพมากกว่า 90% ในการป้องกันการติดเชื้อแบบแสดงอาการในการทดลองทางการแพทย์ เทียบกับประสิทธิภาพของวัคซีนซิโนแวคที่ระดับ 50.4-90% โดยบริษัทซิโนแวคยังไม่ได้ชี้แจงเรื่องประสิทธิภาพของวัคซีนแต่อย่างใด

เมื่อเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา นายเคนเนธ มัก ผู้อำนวยการหน่วยบริการทางการแพทย์เปิดเผยข้อมูลจากประเทศอื่นๆ ว่า ประชาชนยังสามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้ แม้จะได้รับการฉีดวัคซีนของซิโนแวคแล้วก็ตาม

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (07 ก.ค. 64)

Tags: , ,
Back to Top