Zoom In: เปิดเกณฑ์-ขั้นตอน Home Isolation ผู้ป่วยโควิด-19

กรมการแพทย์ เปิดขั้นตอนการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้าเกณฑ์ สำหรับผู้ป่วยที่มี อาการเล็กน้อยระหว่างรอเตียง หรือรักษา 10 วันแล้วต้องแยกกักตัวที่บ้าน โดยผู้ป่วยสามารถติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อให้แพทย์ พิจารณาตามดุลยพินิจของแพทย์ ซึ่งผู้ป่วยต้องเข้าเกณฑ์ ดังนี้

 1. ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ
 2. ผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 60 ปี
 3. ผู้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรง
 4. ผู้ป่วยอาศัยอยู่คนเดียว หรืออยู่ร่วมไม่เกิน 1 คน
 5. ผู้ป่วยมี BMI < 30 kg/m2 หรือ BW < 90 kg
 6. ผู้ป่วยต้องไม่มีโรคร่วมดังต่อไปนี้ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD), โรคไตเรื้อรัง (CKD Stage 3,4), โรคหัวใจและ หลอดเลือด, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคเบาหวานที่คุมไม่ได้
 7. ผู้ติดเชื้อมีความยินยอมแยกตัวในที่พักของตนเอง

สำหรับการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโควิด-19 เมื่อทำ Home isolation คือ

 1. ห้ามคนมาเยี่ยมบ้าน
 2. ห้ามเข้าใกล้ทุกคนหรือเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร
 3. แยกห้องพัก ของใช้ส่วนตัว หากแยกไม่ได้ควรแยกให้ห่างจากผู้อื่นมากที่สุด และเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท
 4. ห้ามรับประทานอาหารด้วยกัน
 5. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ไม่ได้อยู่คนเดียว
 6. ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่จำเป็นจะต้องสัมผัส
 7. แยกซักเสื้อผ้า ผ้าขนหนู และเครื่องนอน ด้วยน้ำและสบู่หรือผงซักฟอก รวมถึงควรใช้ห้องน้ำแยกจากผู้อื่น และควรแยก ขยะ

การดูแลผู้ป่วยโควิด-19 จากสถานพยาบาล ได้แก่

 1. ปรอทวัดไข้และเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด
 2. Telemedicine โดยทีมแพทย์และพยาบาล
 3. รับประทานยาตามดุลพินิจของแพทย์
 4. ให้บริการอาหารสามมื้อ ติดตาม ประเมินอาการ และให้คำปรึกษา
 5. หากอาการเปลี่ยนแปลงหรือแย่ลงให้แจ้งทีมแพทย์และสถานพยาบาลทันที
 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 ก.ค. 64)

Tags: , , , ,