ครม.อนุมัติ กฟน.ลงทุน 500 ลบ.ตั้งบริษัทลูกบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าครบวงจร

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดตั้ง บริษัท MEA Smart Energy Solution จำกัด โดย กฟน.เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 100% ใช้เงินลงทุนใน 5 ปีแรก 500 ล้านบาท โดยจะจ่ายเงินลงทุนในปี 2564 เป็นจำนวน 150 ล้านบาท และจ่ายในส่วนที่เหลือในปีต่อๆ ไป

สำหรับบริษัท MEA Smart Energy Solutions จำกัด จะเป็นธุรกิจการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าแบบครบวงจรในพื้นที่ลูกค้า ให้บริการใน 2 กลุ่ม ประกอบด้วย

  • กลุ่มแรก บริการด้านการพัฒนาระบบพลังงานอัจฉริยะแบบครบวงจร ที่ให้บริการตั้งแต่การเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ลงทุน ไปจนถึงการบริหารจัดการระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ เช่น การบริการเกี่ยวกับเครือข่ายอัจฉริยะ ระบบการจัดการพลังงานในพื้นที่ มิเตอร์อัจฉริยะ ระบบจัดการการจ่ายไฟฟ้า เป็นต้น ในส่วนนี้มีกลุ่มลูกค้าหลักคือ ภาครัฐที่จะดำเนินโครงการขนาดใหญ่และการพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และภาคเอกชนที่ดำเนินโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ผนวกรวมโครงการที่อยู่อาศัยแบบอาคารชุดและโครงการเพื่อการพาณิชยกรรมไว้ด้วยกัน(โครงการ Mixed Use)
  • กลุ่มที่ 2 บริการด้านการบริหารจัดการพลังงานทดแทน ให้บริการเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้กับอาคาร สถานที่ของลูกค้า ให้บริการให้เช่าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสดงอาทิตย์บนหลังคา โดยส่วนนี้มีลูกค้าหลัก คือ โครงการบ้านจัดสรรขนาดใหญ่ที่มุ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่หรือเมืองอัจฉริยะ กลุ่มที่มีนโยบายเพื่อสังคม เช่น โรงพยาบาล โรงแรม หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา อาคารสำนักงาน นิคมอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ กฟน.ประเมินรายได้ในช่วง 5 ปีแรกจาก 2 ส่วน ประกอบด้วย บริการด้านการพัฒนาระบบพลังงานอัจฉริยะแบบครบวงจร 663 ล้านบาท และบริการด้านการบริหารจัดการพลังงานทดแทน 358 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ ครม.ได้มอบหมายให้บริษัทในเครือรัฐวิสาหกิจกลุ่มพลังงานไฟฟ้าได้บูรณาการการดำเนินงานและประกอบธุรกิจเพื่อลดการซ้ำซ้อนในการดำเนินการ เพื่อการบริหารจัดการพลังงานเป็นเอกภาพ เนื่องจากปัจจุบันพบว่ามีธุรกิจของบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจกลุ่มไฟฟ้าแห่งอื่นดำเนินธุรกิจที่คล้ายกันอยู่ เช่น บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

นอกจากนี้ได้มอบหมายให้ กฟน.ในฐานะรัฐวิสาหกิจแม่ของบริษัท MEA Smart Energy Solutions จำกัด จัดทำรายงานข้อมูลบริษัทในเครือ และจัดส่งข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ คนร. เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ภายใน 6 เดือน หลังจากจัดตั้งบริษัท MEA Smart Energy Solutions จำกัด และให้กำกับบริษัทลูกให้มีการประกอบกิจการที่ดีทัดเทียมกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์และที่รัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติด้วย

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (13 ก.ค. 64)

Tags: , , , , , ,
Back to Top