OR จับมือ PTT พัฒนาธุรกิจ EV Charging Station ในปั๊ม NGV เปิดปีนี้

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ร่วมกับบมจ.ปตท.(PTT) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาธุรกิจให้บริการสถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า หรือ EV Charging Station ในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV)

ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการพัฒนาธุรกิจการให้บริการสถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ (Public EV Charging Station) เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต และร่วมกันกำหนดแบบจำลองธุรกิจที่เหมาะสมในการให้บริการเชิงพาณิชย์ ตลอดจนศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายการให้บริการ EV Charging Station ในสถานีบริการ NGV ในอนาคต โดยมีแผนเปิดให้บริการแห่งแรก ณ สถานีบริการ NGV ปตท. สาขากำแพงเพชร 2 เป็นสถานีต้นแบบ

ทั้งนี้ เพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่มผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะกลุ่มรถสาธารณะและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จตุจักร ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการหลัก โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปีนี้ และจะขยายพื้นที่การให้บริการ EV Charging Station ภายในสถานีบริการ NGV ทั้งหมด 10 แห่งทั่วประเทศ โดย ปตท. และโออาร์ มีแผนที่จะขยายเครือข่ายให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้บริการและตอบสนองต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศในอนาคต

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 ก.ค. 64)

Tags: , , , , , , , , ,