กรมท่าอากาศยานต่อเวลาปรับลดค่าเช่าพื้นที่-Landing Charge/Parking Charge

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรมท่าอากาศยานได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการภายในท่าอากาศยานและสายการบินอย่างเต็มที่ ตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ที่ให้หน่วยงานด้านการบินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการและสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ที่ผ่านมากรมท่าอากาศยานได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ประกอบการและสายการบิน และดำเนินการหามาตรการช่วยเหลือมาโดยตลอด ภายใต้กฎหมาย กรอบอำนาจหน้าที่ และระเบียบที่สามารถปฏิบัติได้ โดยได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการดังนี้

ด้านผู้ประกอบการร้านค้าภายในท่าอากาศยาน กรมท่าอากาศยานได้ลดอัตราค่าเช่าพื้นที่(อัตราเก่า) ในอัตราร้อยละ 50 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 และในปีนี้กรมธนารักษ์ได้มีคำสั่งมอบอำนาจฉบับใหม่ ให้กรมท่าอากาศยานเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุในภูมิภาค โดยให้กำหนดอัตราค่าเช่าใหม่ ซึ่งกรมท่าอากาศยานได้มีการช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วยการเรียกเก็บอัตราค่าเช่าใหม่ในอัตราขั้นต่ำที่สุด ที่สามารถทำได้ตามคำสั่งที่กรมธนารักษ์กำหนด เบื้องต้นจะมีผลจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ด้านผู้ประกอบการสายการบิน กรมท่าอากาศยานได้ลดค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยาน (Landing Charge) และค่าบริการที่เก็บอากาศยาน (Parking Charge) ในอัตราร้อยละ 50 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ลดค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยาน ร้อยละ 50 และยกเว้นการเก็บค่าบริการที่เก็บอากาศยาน จนถึง 31 ธันวาคม 2564

ซึ่งกรมท่าอากาศยานจะประเมินสถานการณ์และพิจารณาแนวทางการมาตรการช่วยเหลือเป็นระยะ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และเพื่อให้ผู้ประกอบการยังคงสามารถดำเนินธุรกิจ พร้อมให้บริการประชาชนควบคู่ไปกับท่าอากาศยานได้ต่อไป

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 ก.ค. 64)

Tags: , ,