ครม.เคาะโอนเงินกองทุนฟื้นฟูฯ 2,875 ลบ.ชำระเงินต้น-ดอกเบี้ย FIDF1,FIDF3

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้โอนเงินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เข้าบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติมจำนวน 2,875 ล้านบาท เพื่อชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ยที่กระทรวงการคลังกู้ตาม พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) และ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3)

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง รายงานว่ากองทุนฟื้นฟูฯ ได้รับเงินปันผลจากธนาคารกรุงไทย (KTB) และ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (บสก.) รวมจำนวน 2,875 ล้านบาท ในเดือนพฤษภาคม 2564 คณะกรรมการจัดการกองทุนฯ จึงมีมติให้นำเสนอ ครม.พิจารณาอนุมัติให้โอนเงินของกองทุนฯ จำนวนดังกล่าว เพื่อชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ย FIDF 1 และ FIDF 3 ในปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติมทั้งจำนวน

โดยในปีงบประมาณ 2564 จะมีเงินของกองทุนฯ ที่นำส่งเข้าบัญชีสะสม เพื่อชำระต้นเงินกู้และดอกเบี้ย FIDF 1 และ FIDF 3 รวมทั้งสิ้น 5,275 ล้านบาท ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ยอดหนี้ต้นเงินกู้ FIDF 1 และ FIDF 3 มียอดหนี้คงค้างรวม 711,542.67 ล้านบาท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 ก.ค. 64)

Tags: , ,
Back to Top