กทม.เร่งให้บริการเชิงรุกฉีดวัคซีนในชุมชนแก่ผู้สูงอายุ-ผู้มีโรคประจำตัว-คนท้อง

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร ได้สรุปรายงานความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยในพื้นที่กรุงเทพฯ มีประชากรกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับวัคซีนจำนวน 7,699,174 คน ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.64 จนถึงวันที่ 20 ก.ค.64 มีประชาชนได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว จำนวน 3,861,951 คน คิดเป็น 50.16% และมีประชาชนได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว จำนวน 949,969 คน คิดเป็น 12.34%

ทั้งนี้ ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 1,373,250 คน ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว จำนวน 637,225 คน คิดเป็น 46.40% และผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว จำนวน 39,151 คน คิดเป็น 2.85% และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค จำนวน 659,380 คน ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว จำนวน 406,439 คน คิดเป็น 61.64% และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว จำนวน 52,445 คน คิดเป็น 7.95%

พล.ต.อ.โสภณ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค รวมถึงหญิงตั้งครรภ์เป็นการเร่งด่วน เนื่องจากกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ ถือเป็นกลุ่มเปราะบางที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายและอาจมีอาการที่รุนแรง รวมทั้งมีอัตราการเสียชีวิตสูง จึงจำเป็นต้องเร่งฉีดวัคซีนในกลุ่มดังกล่าวให้ครบทั้ง 2 เข็มโดยเร็ว

สำหรับประชาชนอายุ 18-59 ปี ที่มีคิวนัดฉีดวัคซีนกับไทยร่วมใจ ตั้งแต่วันที่ 19-23 มิ.ย. 64 ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนตามวันนัดใหม่ ในวันที่ 22-26 ก.ค. 64 ตามเวลาและสถานที่เดิม ณ หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร หอการค้าไทย ทั้ง 25 จุด ส่วนผู้ที่มีคิวนัดตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป ไทยร่วมใจจะแจ้งคิวฉีดวัคซีนใหม่ให้ทราบทันที เมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีนในส่วนของกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร และลงทะเบียนไว้แล้ว ให้มาฉีดวัคซีนตามนัดหมาย ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ที่ www.ไทยร่วมใจ.com แอปฯ เป๋าตัง หรือร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการ

นอกจากนี้ ทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุก Comprehensive Covid-19 Response Team (Bangkok CCRT) จะให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกในชุมชนกับผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ ตลอดจนเร่งประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบข้อมูลข่าวสาร และให้สำนักงานเขต 50 เขต ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งช่วยลงทะเบียนฉีดวัคซีนไทยร่วมใจให้กับผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

“ที่ผ่านมา ยังมีผู้สูงอายุบางส่วน ไม่สามารถเข้าถึงระบบการลงทะเบียนขอรับบริการฉีดวัคซีนได้ เพื่อจะได้รับการฉีดวัคซีนโดยเร็ว ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เพิ่มประสิทธิในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น”

พล.ต.ท.โสภณ ระบุ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 ก.ค. 64)

Tags: , , , , , , , , , , , ,
Back to Top