ก.ล.ต.ไทย-ลักเซมเบิร์กเซ็น MoU ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านนวัตกรรมทางการเงิน

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต. และ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ราชรัฐลักเซมเบิร์ก ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านนวัตกรรมทางการเงิน (Financial Innovation)

MoU ครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมด้านการให้บริการทางการเงิน (Financial Innovation) โดยจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลพัฒนาการของนวัตกรรมทางการเงินและการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในตลาดทุน รวมถึงประเด็นด้านการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางการเงินและเทคโนโลยีดังกล่าว

“ก.ล.ต.เชื่อมั่นว่า MoU ฉบับนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทั้ง ก.ล.ต. และ CSSF จะได้ร่วมกันส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินและการกำกับดูแลในตลาดทุนของทั้งสองหน่วยงาน โดยมุ่งหวังว่าจะสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างกันต่อไปในอนาคต”

น.ส.รื่นวดี กล่าว

ด้านนาย Claude Marx, Director General, CSSF กล่าวว่า MoU ฉบับนี้เป็นก้าวสำคัญในการสร้างความร่วมมือด้านนวัตกรรมทางการเงิน ผ่านการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ระหว่างกัน ซึ่งทั้ง ก.ล.ต. และ CSSF ต่างเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมในตลาดทุน

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 ก.ค. 64)

Tags: , , , , , ,