สธ.เผยพบโควิดสายพันธุ์เดลตากระจายไป 74 จังหวัด ในกทม.พบ 86.2%

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เผยผลการเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด-19 ในประเทศไทย ว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับเครือข่ายห้องปฏิบัติการ พบแนวโน้มในภาพรวมของประเทศระหว่างวันที่ 24-30 ก.ค.64 จากการสุ่มตรวจพบผู้ติดเชื้อทั้งหมด 2,547 ราย เป็นสายพันธุ์เดลตา (อินเดีย) จำนวน 1,993ราย (78.2%) , สายพันธุ์อัลฟาจำนวน 538ราย (21.2%) และสายพันธุ์เบตาจำนวน 16 ราย (0.6%)

ขณะนี้สายพันธุ์เดลตาพบ 74 จังหวัด ส่วนสายพันธุ์เบตาสัปดาห์นี้พบเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้พบมากที่สุดที่จังหวัดยะลา 14 ราย จังหวัดสงขลาและตรังจังหวัดละ 1 ราย สำหรับสายพันธุ์แลมด้าที่พบในแถบประเทศอเมริกาใต้ ยังไม่พบในประเทศไทยแต่อย่างใดและยังเป็นเพียงสายพันธุ์ที่น่าสนใจ (Variant of Interest) ตามการแบ่งระดับขององค์การอนามัยโลก (WHO)

โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการสุ่มตรวจจำนวน 1,229 ราย พบเป็นสายพันธุ์เดลตาจำนวน 1,059 ราย (86.2%) , สายพันธุ์อัลฟาจำนวน 170 ราย (13.8%) ส่วนสายพันธุ์เบตาไม่พบผู้ติดเชื้อ ขณะที่ในส่วนภูมิภาคมีการสุ่มตรวจจำนวน 1,318 ราย พบเป็นสายพันธุ์เดลตา 934ราย (70.9%) สายพันธุ์อัลฟา 368 ราย (27.9%) และสายพันธุ์เบตา 16 ราย (1.2%)

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (04 ส.ค. 64)

Tags: , , , , , ,
Back to Top