SPRC แจงกำไรสุทธิ Q2/64 ลดลงจาก Q1/64 ตามค่าการตลาดหดตัว

นายทิโมธี อลัน พอตเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (SPRC) เปิดเผยว่า ผลประกอบการทางด้านการเงินไตรมาส 2/64 บริษัทมีกำไรสุทธิ 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 773 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่อยู่ที่ 66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 2,006 ล้านบาท

ค่าการกลั่นตลาดอยู่ที่ 2.65 ดอลลาร์/บาร์เรล ลดลงจากไตรมาส 1/64 ที่ 3.53 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยมีปัจจัยหลักมาจากส่วนเพิ่มของราคาน้ำมันดิบ (crude premiums) ที่ปรับตัวสูงขึ้น แม้ว่าส่วนต่างของราคาผลิตภัณฑ์จะดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาส 1/64 ก็ตาม นอกจากนี้ SPRC ยังคงพยายามดำเนินโครงการปรับปรุงกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความเป็นเลิศด้านการควบคุมค่าใช้จ่าย ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปกติอยู่ในระดับต่ำที่ 1.67 ดอลลาร์/บาร์เรลในไตรมาส 2/64

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/64 ในวันที่ 6 ส.ค.64 มีมติงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวดการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ม.ค.64 ถึง 30 มิ.ย.64 เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนสะสมอยู่

นายทิโมธี อลัน พอตเตอร์ กล่าวว่า บริษัทยังคงรับมือกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และมุ่งมั่นที่จะทำเรื่องสำคัญต่างๆ ประกอบด้วยในเรื่องของโควิด-19 SPRC ยังคงเดินหน้าอย่างเคร่งครัดในการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกครอบครัวของ SPRC ทุกคนปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19

ความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ SPRC ก็มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยโดยมีเป้าหมายด้านความพร้อมใช้งานของหน่วยการผลิต (Operation Availability – OA) รวมถึงอัตราการใช้กำลังการผลิต (Utilization of Equivalence Distillation Capacity -UEDC)ให้มีความเป็นเลิศจากจำนวนโรงกลั่นน้ำมันมากกว่า 90 แห่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย SPRC มีความพร้อมที่จะเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 175,000 บาร์เรลต่อวัน หากความต้องการของผลิตภัณฑ์กลับมาเป็นปกติ

โครงการปรับปรุงผลกำไร SPRC มุ่งสร้างผลกำไรให้ได้มากที่สุด โดยการปรับสัดส่วนการผลิตให้เหมาะสม การผลิตน้ำมันเบนซินและดีเซลอย่างเต็มกำลัง รวมถึงความพร้อมในการกลับมาผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้

การปรับปรุงกระแสเงินสดและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ยังคงมุ่งแสวงหาโอกาสในการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และโอกาสในอนาคต บริษัทฯ ก็ยังคงแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในอนาคตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น เตรียมพร้อมการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจของเรา

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 ส.ค. 64)

Tags: , ,
Back to Top