สธ.เปิดให้คนที่นัดฉีดวัคซีนเข็ม 2 ศูนย์บางซื่อ ไปรับบริการที่ รพ.ใกล้บ้านได้

นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนทั้งใน กทม. ปริมณฑล และคนต่างจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ถึงปัจจุบันรวมกว่า 1.2 ล้านโดส ซึ่งขณะนี้ใกล้จะถึงกำหนดรับวัคซีนเข็ม 2 ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม-กันยายนนี้

โดยเฉพาะสำหรับประชาชนต่างจังหวัดที่เดินทางมาฉีดวัคซีน เมื่อถึงกำหนดรับเข็ม 2 ไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้ามาที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้อำนวยความสะดวก โดยให้ประชาชนสามารถยื่นใบนัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ที่ได้รับจากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ก่อนวันนัดฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และมารับวัคซีนเข็มที่ 2 ที่โรงพยาบาลที่แจ้งความจำนงไว้ ตามวัน เวลา ที่โรงพยาบาลแจ้ง

นพ.สุระ กล่าวต่อว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพร้อม โดยมีหนังสือชี้แจงแนวทางไปยังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อให้หน่วยบริการในจังหวัดรองรับการจัดบริการ โดยรวบรวมรายชื่อประชาชนที่ประสงค์รับวัคซีนเข็ม 2 ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านและจำนวนวัคซีนมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต้นสังกัด เพื่อรวบรวมข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดส่งมายังกรมควบคุมโรค ในการจัดสรรวัคซีนเข็ม 2 ลงมายังหน่วยบริการเพื่อฉีดตามวันและเวลาที่แจ้งนัดไว้กับประชาชน โดยภายหลังการฉีดวัคซีนให้หน่วยบริการบันทึกการฉีดเข็มที่สองลงในระบบตามปกติ

“การจัดบริการฉีดวัคซีนเข็ม 2 ของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนั้น ครอบคลุมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวก ลดการเดินทางไกลข้ามจังหวัดที่เป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19 ขณะนี้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค มีการเตรียมความพร้อม ประชาชนสามารถยื่นใบนัดได้ ขอให้ความมั่นใจว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม 2 ใกล้บ้านแน่นอน ไม่มีตกหล่น”

นพ.สุระ กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 ส.ค. 64)

Tags: , , , , , , , , , ,
Back to Top