ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 40,057 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 40,057 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 3,760 ล้านบาท

2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซื้อสุทธิ 1,463 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 833 ล้านบาท  Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 0.75%   ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.01%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ปรับตัวลดลงจากวันก่อนหน้าประมาณ 1-4 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านปัจจัยต่างประเทศ ถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ประจำปี ณ เมืองแจ็กสัน โฮล รัฐไวโอมิง เมื่อวันที่ 26-28 ส.ค. ส่งสัญญาณจะเริ่มปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ภายในสิ้นปีนี้ หากเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวขึ้นในวงกว้างตามคาดการณ์ ทั้งนี้การปรับลด QE ไม่ได้เป็นการส่งสัญญาณโดยตรงถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 833 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 833 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET BUY ของนักลงทุนต่างชาติ 2,067 ล้านบาท

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย30-08-2021 %Change
 มูลค่าการซื้อขาย40,057.48 ลบ.  
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน0.40 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี0.46 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี0.75 %ลดลง0.01 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสารล้านบาท %Change
ตั๋วเงินคลัง21,871.95เพิ่มขึ้น680 %
พันธบัตรรัฐบาล5,674.15ลดลง74 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล0.00 n/a
พันธบัตร ธปท.8,827.80ลดลง69 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ0.00ลดลง100 %
หุ้นกู้เอกชน2,069.62เพิ่มขึ้น43 %
พันธบัตรต่างประเทศ1.92ลดลง84 %

หมายเหตุ:   n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 ส.ค. 64)

Tags: , , ,
Back to Top