PRIME ยืดเวลาขายที่ดินเกาะสมุยให้ กฤษน์ ศรีชวาลา ถึง 30 มิ.ย.65

บมจ.ไพร์ม โรด เพาเวอร์ (PRIME) เปิดเผยว่า ตามที่ได้เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 มี.ค.64 เกี่ยวกับความคืบหน้าการขายสินทรัพย์ตามเงื่อนไขสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ได้แก่ ที่ดินเปล่าของบริษัทฯ 10 แปลง ตั้งอยู่ที่ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจะต้องถูกจำหน่ายออกตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลภายนอก หากคู่สัญญาไม่สามารถหาผู้ที่สนใจเข้าซื้อสินทรัพย์ดังกล่าวได้ รายการสินทรัพย์ดังกล่าวจะถูกจำหน่ายให้แก่ นายกฤษน์ ศรีชวาลา หรือบุคคล หรือนิติบุคคลที่นายกฤษน์กำหนดนั้น

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า ณ วันที่ 30 ส.ค.64 ยังไม่สามารถขายสินทรัพย์ดังกล่าวตามเงื่อนไขสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้สำเร็จ และนายกฤษน์ ได้ขอผ่อนผันการเข้าทำรายการตามหน้าที่ตามสัญญาออกไปอีก โดยบริษัทได้ตกลงที่จะผ่อนผันการดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนให้กับนายกฤษน์ หรือบุคคล หรือนิติบุคคลที่นายกฤษน์กำหนดจนถึงวันที่ 30 มิ.ย.65

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (31 ส.ค. 64)

Tags: , , , , , ,
Back to Top