RT เผยกิจการร่วมค้าชนะงานทางหลวงสงขลากว่า 599 ลบ.ลุ้นอีก 2 โครงการ 619 ลบ.

นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง (RT) เปิดเผยว่า บริษัทชนะการประมูลงานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย บ้านคลองแงะ-จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ช่วงบ้านโต้นนท์-บ้านลำชิง อ.นาทวี จ.สงขลา ของสำนักก่อสร้างทางที่1 กรมทางหลวง มูลค่าโครงการ 599,100,789 ล้านบาท ซึ่งงานดังกล่าวจะดำเนินการในนามกิจการร่วมค้า วีซีอาร์ที ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอเรียกทำสัญญา และคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างในช่วงเดือน ก.ย. 64

นอกจากนี้ ในช่วงครึ่งปีหลัง 64 บริษัทยังมีงานวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินที่ประมูลได้แล้วรอเรียกลงนามในสัญญามูลค่า 523 ล้านบาท และงานก่อสร้างเขื่อนและระบบชลประทานที่รอพิจารณาผล มูลค่า 96 ล้านบาท รวมมูลค่า 619 ล้านบาท

สำหรับงานที่ประมูลได้และงานรอพิจารณาผลดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนงานในมือที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) ช่วงครึ่งปีหลัง 64 เพิ่มเติมจาก Backlog ณ วันที่ 31 ก.ค.64 จำนวน 4,272 ล้านบาท ซึ่งหากดำเนินงานตามแผนจะส่งผลให้ Backlog สิ้นปี 64 ตามเป้าหมายที่ 7,000 ล้านบาท

“บริษัทยังคงมุ่งเน้นการจัดการต้นทุนและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งยังคงเดินหน้าประมูลงานและติดตามโครงการทั้งภาครัฐรวมถึงส่วนงานเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสการรับงานใหม่ ๆ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้” นายชวลิต กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 ก.ย. 64)

Tags: , ,
Back to Top