BAM ออกมาตรการชุดใหญ่ช่วยเหลือช่วยลูกค้าทุกรายฝ่าวิกฤติโควิด

นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในขณะนี้ บริษัท ฯ มีความห่วงใยลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้และลูกค้าที่ซื้อทรัพย์สินรอการขายแบบผ่อนชำระกับ BAM ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวจนส่งผลให้ความสามารถในการผ่อนชำระลดลง และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้า BAM จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ ที่เป็นลูกค้ารายย่อยและลูกค้า SME รวมทั้งลูกค้าที่ซื้อทรัพย์แบบผ่อนชำระกับ BAM

สามแนวทางหลักเพื่อช่วยเหลือตามความเหมาะสมกับผลกระทบที่ได้รับ

  1. พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย
  2. พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย หลังจากนั้นชำระเฉพาะดอกเบี้ย
  3. พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะดอกเบี้ย)

ที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิดระยะแรกจนถึงปัจจุบัน BAM ได้ให้การช่วยเหลือลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้และลูกค้าที่ซื้อทรัพย์สินรอการขายแบบผ่อนชำระที่ติดต่อขอผ่อนปรนเงื่อนไขจากการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ฯ ตามความเหมาะสมทุกราย นอกเหนือจากลูกค้าดังกล่าวแล้วกรณีที่เป็นลูกค้าที่ยังไม่เคยติดต่อเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับ BAM เนื่องจากยังไม่มีความพร้อมหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ฯ สามารถติดต่อเจรจาหาแนวทางเบื้องต้น เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ได้ก่อนเช่นกัน

นอกจากมาตรการที่ให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผบกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ดังกล่าวแล้ว BAM ยังได้จัดโครงการสุขใจได้บ้านคืนเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถชำระหนี้และนำทรัพย์หลักประกัน ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยกลับคืนไปได้ง่ายขึ้น

สำหรับลูกค้าประเภทสินเชื่อ/หลักประกันเป็นที่อยู่อาศัยที่มีภาระหนี้เงินต้นต่อรายไม่เกิน 10 ล้านบาท

  • ชำระหนี้เพียง 80% ของราคาประเมินตามหลักเกณฑ์ของ BAM
  • เลือกชำระครั้งเดียวภายใน 90 วัน หรือผ่อนชำระไม่เกิน 20 ปี ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาบังคับคดี
  • ดอกเบี้ย 0% 2 ปีแรก ปีที่ 3 เป็นต้นไป ดอกเบี้ย MLR ต่อปี

เงื่อนไขอื่นๆ และดุลยพินิจในการพิจารณาเป็นไปตามที่ BAM กำหนด

ขณะเดียวกันยังได้จัดโครงการ BAM ช่วยฟื้นคืนธุรกิจ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่มีภาระหนี้เงินต้นต่อรายไม่เกิน 20 ล้านบาท

  • ชำระหนี้เพียง 80% ของราคาประเมินตามหลักเกณฑ์ของ BAM
  • เลือกชำระครั้งเดียวภายใน 90 วัน หรือผ่อนชำระไม่เกิน 10 ปี ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาบังคับคดี

ปีที่ 1 ดอกเบี้ย 0% ต่อปี

ปีที่ 2 ดอกเบี้ย MLR – 1% ต่อปี

ปีที่ 3 เป็นต้นไป ดอกเบี้ย MLR ต่อปี

เงื่อนไขอื่นๆ และดุลยพินิจในการพิจารณาเป็นไปตามที่ BAM กำหนด

สำหรับลูกค้าที่ซื้อทรัพย์ BAM ยังมีโครงการผ่อนชำระสำหรับลูกค้าที่เข้าไม่ถึงสินเชื่อของสถาบันการเงินโดยสามารถซื้อทรัพย์สินรอการขายราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท แบบผ่อนชำระกับ BAM 10 ปี ดอกเบี้ย 0%ในปีแรก จากนั้นดอกเบี้ย MLR BAM ตลอดอายุสัญญา และโครงการคอนโด โดนใจ สบายกระเป๋าสำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือมีงบประมาณจำกัด ที่ซื้อทรัพย์ประเภทห้องชุดพักอาศัยราคาไม่เกิน 500,000 บาท แบบผ่อนชำระกับ BAM 10 ปี มีเงื่อนไขพิเศษ คือ ดอกเบี้ย 0% ในปีแรก จากนั้นดอกเบี้ย MLR BAM ตลอดอายุสัญญา ไม่ต้องมีเงินดาวน์ ผ่อนเริ่มต้น 500-2,500 บาทต่อเดือนเท่านั้นในปีแรก

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยให้กับลูกค้าที่ต้องการชำระเงินให้ BAM ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ในขณะนี้ ลูกค้าสามารถชำระเงินได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบ Mobile Banking ของ 12 ธนาคารพาณิชย์ชั้นนำในไทย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (13 ก.ย. 64)

Tags: , , , , ,
Back to Top