ซีพีเอฟ ออกหุ้นกู้ไม่เกิน 1.5 หมื่นลบ. ดบ. 2.50-3.70% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 20-22 ก.ย.

บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 มูลค่าไม่เกิน 15,000 ล้านบาท จำนวน 3 ชุด ได้แก่

หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวนเสนอขาย ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท อายุ 6 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.50% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวนเสนอขาย ไม่เกิน 6,500 ล้านบาท อายุ 8 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.18% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

หุ้นกู้ชุดที่ 3 จำนวนเสนอขาย ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท อายุ 12 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2576 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.70% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในระหว่างวันที่ 20-22 ก.ย.64 ผ่านธนาคารธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ “A+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” เมื่อวันที่ 26 เม.ย.64

บริษัทมีวัตถุประสงค์นำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ใช้ประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ การลงทุนในหุ้นหรือทรัพย์สิน และ/หรือชำระคืนหนี้ และ/หรือ การให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในกลุ่มซีพีเอฟหรือเข้าซื้อหุ้นของบริษัทในกลุ่มซีพีเอฟ ภายในปี 2565

CPFTH เป็นหนึ่งในผู้นำในเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารในประเทศไทย มีความมุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับสากล พร้อมไปกับการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมรอบด้านและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพดำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดี

นายไพศาล จิระกิจเจริญ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) เปิดเผยว่า ธุรกิจของ CPFTH มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทให้ความสำคัญด้านประสิทธิภาพการผลิต การตลาด และกระบวนการทำงาน รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยบริษัทมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิตัลเข้ามาเป็นเครื่องมือในการทำงาน

เช่น AI หรือปัญญาประดิษฐ์ บิ๊กดาต้า ตลอดจนระบบอัตโนมัติ มาใช้ในการยกระดับและเชื่อมโยงกระบวนการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งช่วยทั้งประสิทธิภาพธุรกิจและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าพร้อมไปกับการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษัทจึงได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย  ในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ผ่านระบบออนไลน์เพื่อความปลอดภัยของผู้สนใจการลงทุน

นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของธนาคารกรุงไทย จึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทฯ ให้นำระบบจองซื้อหลักทรัพย์ออนไลน์  “Money Connect by Krungthai”  มารองรับการเสนอขายหุ้นกู้ CPFTH สำหรับนักลงทุนรายใหญ่เป็นครั้งแรกของธนาคาร โดยผู้ลงทุนรายใหญ่สามารถจองซื้อและชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ 1000% โดยไม่มีการจองซื้อผ่านสาขาเพื่อลดการเดินทางและความเสี่ยงจากการระบาดของไวรัสโควิด-19

โดยลูกค้าธนาคารสามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบจองซื้อหลักทรัพย์ออนไลน์ Money Connect by Krungthai บนแอปพลิเคชัน Krungthai Next หรือเว็ปไซต์ https://moneyconnect.krungthai.com/ ที่มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย  จองซื้อได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ธนาคารคาดว่าหุ้นกู้ CPFTH จะได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนอย่างล้นหลาม ด้วยความแข็งแกร่งขององค์กร และศักยภาพการเติบโตของธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ทำให้ได้รับผลกระทบน้อยจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

นายธิติ ตันติกุลานันท์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้ CPFTH ในครั้งนี้ เป็นการเปิดขายผ่านระบบออนไลน์และโทรศัพท์บันทึกเสียง 100%  โดยลูกค้าที่สนใจสามารถจองซื้อหุ้นกู้ CPFTH ได้ที่ เว็ปไซต์ www.kasikornbank.com/kmyinvest และชำระเงินผ่าน K PLUS ได้ตลอด 24  ชั่วโมง

ทั้งนี้ธนาคารกสิกรไทยมั่นใจว่า หุ้นกู้ CPFTH จะเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบันเหมือนเช่นที่ผ่านมา

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 ก.ย. 64)

Tags: , , , , ,
Back to Top