ก.เกษตรฯ เร่งจัดส่งเครื่องจักรช่วยบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่

นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ผลกระทบจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค. – 19 ก.ย.64

ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบจังหวัดที่ได้รับผลกระทบรวม 32 จังหวัด 93 อำเภอ ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงใหม่ น่าน ตาก แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน แพร่ เพชรบูรณ์พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย อุทัยธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา เลย ระยอง ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด จันทบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี กรุงเทพฯ สระแก้ว สุพรรณบุรี สมุทรปราการ อ่างทอง ระนอง และนครศรีธรรมราช ปัจจุบันกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 25 จังหวัด 68 อำเภอ และยังมีสถานการณ์ 7 จังหวัด 25 อำเภอ ได้แก่ กำแพงเพชร ตาก พิษณุโลก พิจิตร ชัยภูมิ นครราชสีมา และพระนครศรีอยุธยา

ในส่วนของผลกระทบด้านการเกษตรนั้น มีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ 18 จังหวัด แบ่งเป็น ด้านพืช 16 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงใหม่ ตาก น่าน แพร่ พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน สุโขทัย นครราชสีมา เลย ปราจีนบุรี ระยอง เกษตรกรรวม 17,674 ราย พื้นที่เพาะปลูกได้รับผลกระทบ 138,816 ไร่ ได้แก่ ข้าว 118,602 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 16,071 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 4,143 ไร่ ด้านประมง 10 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร แพร่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ลำปาง ลำพูน นครราชสีมา เลย กรุงเทพฯ สมุทรปราการ เกษตรกรรวม 3,081 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ (บ่อปลา) 4,272 ไร่ กระชัง 284 ตารางเมตร ด้านปศุสัตว์ 2 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก เกษตรกรรวม 5,001 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 89,200 ตัว แบ่งเป็น โค-กระบือ 1,446 ตัว สุกร 802 ตัว แพะ-แกะ 561 ตัว สัตว์ปีก 86,391 ตัว

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยกรมชลประทานดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 22 เครื่อง ได้แก่ ตาก 2 เครื่อง พิษณุโลก 2 เครื่อง สุโขทัย 3 เครื่อง ชัยนาท 7 เครื่อง สุพรรณบุรี 8 เครื่อง ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 24 เครื่อง ได้แก่ เลย 10 เครื่อง นครราชสีมา 14 เครื่อง และจัดเตรียมรถแบ็คโฮกำจัดวัชพืช 2 คันที่สุพรรณบุรี นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ยังได้แจกจ่ายพืชอาหารสัตว์ 5,000 กิโลกรัม เพื่อช่วยเหลือสัตว์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 ก.ย. 64)

Tags: , , , , , ,
Back to Top