“รุ่งเรืองตลอดไป”เตรียมขายหุ้น IPO 70 ล้านหุ้นหลังนับหนึ่งไฟลิ่งคาดเทรด mai ปีนี้

นายสัมฤทธิ์ชัย ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บมจ.รุ่งเรืองตลอดไป (GLORY) เปิดเผยว่า GLORY เตรียมพร้อมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 70 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 25.93% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดหลังการเสนอขายหุ้น IPO และเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายในปีนี้ เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้นับหนึ่งแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วัตถุประสงค์ในการระดมทุนในครั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมขยายการลงทุนพัฒนา Platform รองรับการ Scale Up ไปยังต่างประเทศ รวมถึงเตรียมแปลลิขสิทธิ์วรรณกรรมไทยที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยเป็น Prototype ส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ เพื่อเป็นการเปิดตลาดของวรรณกรรมไทยด้านออนไลน์ ให้มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการในอนาคต

“เงินระดมทุนที่ได้จากการ IPO ในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งจะถูกนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรวมไปถึงการซื้อลิขสิทธิ์วรรณกรรมจากต่างประเทศ เพิ่มเติมประมาณ 70% จากที่มีในปัจจุบันเพื่อเพิ่มจำนวนสินค้า รองรับแนวทางการขยาย Platform และช่องทางการจัดจำหน่ายวรรณกรรมให้มีลิขสิทธิ์ครอบคลุมสำหรับตอบสนองลูกค้าได้ในทุกกลุ่มเป้าหมาย”

GLORY เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการเทคสตาร์ทอัพ (Tech Startup) ที่พัฒนาแพลตฟอร์มด้านวรรณกรรม สำหรับ อ่าน-เขียน นิยาย การ์ตูน และ หนังสือ ผ่านช่องทางดิจิทัล โดยมีช่องทางจัดจำหน่ายหลักผ่านเว็บไซต์ ” Kawebook.com ” และแอปพลิเคชั่น “Kawebook” โดยมีทั้งในส่วนที่เป็นวรรณกรรมแปลจากภาษาต่างประเทศ นิยายแปล วรรณกรรม จากสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย และจากนักเขียนอิสระ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯที่มุ่งเน้นเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนวงการหนังสือให้เข้าสู่โลกออนไลน์ ภายใต้การสนับสนุนนักเขียนนักแปล สำนักพิมพ์ และค่ายการ์ตูน เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงหนังสือได้ง่ายขึ้นและสามารถเชื่อมกันทั่วโลก

นายจรัญพัฒณ์ บุญยัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GLORY กล่าวว่า บริษัทมีเป้าหมายในการขยายการส่งออกงานวรรณกรรมไทยไปยังประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักมากขึ้น โดยมีภาษาอังกฤษเป็นตัวกลางในการแปลภาษา รวมถึงพัฒนาแพลตฟอร์มให้รองรับภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อรองรับการขยายตลาด Platform อ่าน-เขียน หนังสือออนไลน์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ในขณะที่ผลการดำเนินงานย้อนหลังในปี 61-63 บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของลิขสิทธิ์วรรณกรรมบน Platform รวมไปถึงการพัฒนา Platform และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า และบริการที่หลากหลาย โดยมีรายได้จากการจำหน่ายและบริการ 42.52 ล้านบาท 73.49 ล้านบาท และ 78.42 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 35.81%

ขณะที่ผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรกปี 64 มีรายได้จากการจำหน่ายและบริการ 45.44 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตขึ้น 19.42% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 7.40 ล้านบาท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GLORY กล่าวทิ้งท้ายว่า บริษัทมีเป้าหมายพัฒนา Platform ใหม่เพิ่มเติม โดยเล็งขยายฐานลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายนักอ่านเพศหญิงมากขึ้น จากเดิมที่บริษัทฯ ได้รับการจดจำจากความโดดเด่นในแนววรรณกรรมหมวดมันส์ ซึ่งมีฐานลูกค้าในกลุ่มเพศชายอายุ 18-40 ปีเป็นหลัก โดย Platform ใหม่จะมีการพัฒนา Feature ที่จะมุ่งเจาะกลุ่มเป้าหมายนักอ่านเพศหญิง และกลุ่มวัยรุ่นเพิ่มเติม เพื่อขยายฐานลูกค้านักอ่านในกลุ่มใหม่ๆ รวมถึงพัฒนา Platform ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งาน (UX) มากยิ่งขึ้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ก.ย. 64)

Tags: , , , , , ,
Back to Top