ตร.เตรียมพร้อมภารกิจดูแลพื้นที่-นักท่องเที่ยว ตามนโยบายเปิดประเทศ 1 พ.ย.

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) กล่าวถึงแถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรี ในเรื่องการเปิดรับการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ตั้งแต่ 1 พ.ย.64 ว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้ขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล พร้อมกำชับการปฏิบัติของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตามภารกิจพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และตามมาตรการทางสาธารณสุขที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้กำหนด

รวมถึงภารกิจการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวของ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องทุกพื้นที่ โดยให้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานความมั่นคง หน่วยงานสาธารณสุข ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด รองรับภารกิจการเปิดพื้นที่สำหรับการท่องเที่ยว พร้อมสนับสนุนกำลังเมื่อมีการร้องขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในทุกพื้นที่ตามคำสั่ง ประกาศ ข้อกำหนดของ ศบค. และคำสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง และเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงพื้นที่เสี่ยงต่างๆอย่างเคร่งครัด

รองโฆษกตำรวจ กล่าวอีกว่า ในส่วนของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความพร้อมสำหรับภารกิจพิธีการคนเข้าเมือง คัดกรองการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ตามท่าอากาศยาน ด่านทางบก และด่านทางน้ำ พร้อมประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่ ศบค. ได้กำหนด รวมถึงการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในทุกจังหวัดที่จะทำการเปิดพื้นที่สำหรับการท่องเที่ยว

รวมถึงการออกตรวจตราพื้นที่ ให้คำแนะนำแก่ประชาชน นักท่องเที่ยวในการปฏิบัติตามประกาศ ข้อกำหนด มาตราการ ของ ศบค. และคำสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังคงมาตรการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ออกตรวจสอบ สถานประกอบการ สถานบันเทิง ร้านอาหารที่ลักลอบจำน่ายสุรา จุดสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 โดยให้ผู้บังคับบัญชาในแต่ละพื้นที่คอยควบคุมกำกับการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด หากมีการปล่อยปละละเลย ก็จะพิจารณาความบกพร่องทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 ต.ค. 64)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top