TTA เผยเมอร์เมดฯคว้างานวิศวกรรมใต้ทะเลใน-ตปท.หลายรายการ รวม 120 ล้านเหรียญ

บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์ (MML) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) ได้สัญญาโครงการให้บริการงานวิศวกรรมใต้ทะเลหลายรายการทั้งในประเทศไทย แองโกลา และซาอุดีอาระเบีย โดยมีมูลค่ารวมกันประมาณ 120 ล้านเหรียญสหรัฐ

สัญญาโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย โครงการวิศวกรรมก่อสร้างใต้ทะเล โครงการสำรวจ ซ่อมแซม และซ่อมบำรุงใต้ทะเล (IRM) โครงการรื้อถอนโครงสร้างหลุมผลิตปิโตรเลียมใต้ทะเล ในประเทศไทย โครงการสำรวจใต้ทะเลในประเทศแองโกลา และโครงการวางสายเคเบิลใต้ทะเลอีกหลายแห่ง รวมถึงโครงการวิศวกรรมก่อสร้างใต้ทะเลโดยใช้นักดำน้ำ ซึ่งเมอร์เมดฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าประจำที่มีความสัมพันธ์กันมายาวนานในประเทศซาอุดีอาระเบีย

บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ MSST ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเมอร์เมดฯ ได้จัดตั้งหน่วยธุรกิจใหม่ที่เน้นให้บริการด้านงานติดตั้งและรื้อถอนแท่นผลิตปิโตรเลียมและท่อขนส่งปิโตรเลียมในบริเวณนอกชายฝั่งอย่างครบวงจรเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วยทีมวิศวกรคนไทยที่มีประสบการณ์ในการให้บริการงานวิศวกรรมด้านการก่อสร้างและงานปฏิบัติการนอกชายฝั่งแก่บริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในแถบอ่าวไทยมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10-20 ปี

“ในฐานะที่เมอร์เมดฯ เป็นบริษัทสัญชาติไทย จึงภูมิใจอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสกลับมารับใช้ประเทศไทย ด้วยการให้บริการงานรื้อถอนโครงสร้างบริเวณนอกชายฝั่ง โดยประเดิมโครงการแรกเป็นโครงการรื้อถอนโครงสร้างหลุมผลิตปิโตรเลียมใต้ทะเล ในอ่าวไทย ซึ่งทีมงานของเมอร์เมด ซับซีฯ มีความพร้อม มีความเชี่ยวชาญ ในการทำงานโดยใช้ยานสำรวจใต้ทะเล (ROV) ที่ล้ำสมัย ควบคู่กับเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล เพื่อส่งมอบงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ เมอร์เมด ซับซีฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการงาน โดยคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยทางทะเลและการส่งมอบงานให้ได้ตามกำหนดการ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ในอีก 10-20 ปีข้างหน้า งานติดตั้งและรื้อถอนแท่นผลิตปิโตรเลียมและท่อขนส่งปิโตรเลียมจะเป็นที่ต้องการมากขึ้น และบริษัทฯ จะเป็นผู้ให้บริการรายสำคัญในธุรกิจบริการด้านนี้”

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MML กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 ต.ค. 64)

Tags: , , ,
Back to Top