ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 73,627 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 73,627 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 27,855 ล้านบาท

2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซื้อสุทธิ 2,589 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 2,227 ล้านบาท  Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.21%  ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.01%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ปรับตัวลดลงจากวันก่อนหน้าประมาณ 1 bps  สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 2,227 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 2,227 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET BUY ของนักลงทุนต่างชาติ 80 ล้านบาท ทั้งนี้ตลาดติดตามผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ในวันที่ 27-28 ต.ค.

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย26-10-2021 %Change
 มูลค่าการซื้อขาย73,627.35 ลบ.  
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน0.50 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี0.52 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี1.21 %ลดลง0.01 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสารล้านบาท %Change
ตั๋วเงินคลัง1,930.62ลดลง93 %
พันธบัตรรัฐบาล16,484.08เพิ่มขึ้น73 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล0.00 n/a
พันธบัตร ธปท.52,002.96เพิ่มขึ้น352 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ481.74เพิ่มขึ้น382 %
หุ้นกู้เอกชน2,600.18เพิ่มขึ้น115 %
พันธบัตรต่างประเทศ0.00 n/a

หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 ต.ค. 64)

Tags: , , ,
Back to Top