CIVIL รุกงานเอกชนคว้างานสร้าง Skywalk เชื่อมรถไฟฟ้าสายสีเขียว-สายสีน้ำเงิน ของ PTT

นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีวิลเอนจีเนียริง (CIVIL) เปิดเผยว่า ล่าสุด บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทภายในกลุ่มของ CIVIL ได้รับความไว้วางใจจากบมจ.ปตท. (PTT) เป็นผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการก่อสร้างสะพานลอยเดินเท้า (Skywalk) เชื่อมต่อระบบการเดินทางสู่รถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายสีน้ำเงิน

โดยโครงการดังกล่าวเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงการเดินทางเท้าของประชาชน เข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ระบบรางทั้งรถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ให้มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการเดินเท้า อีกทั้งยังส่งเสริมศักยภาพพื้นที่ในทำเลพหลโยธิน ซึ่งเป็นทำเลการค้าและเศรษฐกิจที่สำคัญของกรุงเทพฯ ให้พัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมที่เชื่อมทุกการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

สำหรับการพัฒนาในโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย

1. โครงการก่อสร้างสะพานลอยเดินเท้า (Skywalk) สายสีเขียว โดยบริษัทจะเข้าไปปรับปรุงสะพานลอยเดินเท้า บริเวณด้านหน้า ปตท.สำนักงานใหญ่ ให้มีขนาดความกว้าง 3.5 เมตร และมีระดับสูงจากระดับพื้นผิวจราจรอย่างน้อย 5 เมตร โดยเชื่อมต่อทางเท้าบริเวณทางออกชั้น 2 ของอาคารบีโอไอไปยังสะพานลอยข้ามถนนวิภาวดี ซึ่งตลอดเส้นทางจะปรับปรุงทางเดินพร้อมก่อสร้างหลังคาคลุม (Cover Walkway) ที่ทันสมัยสวยงาม ไปตลอดแนวทางเส้นทางถนนหอวัง เชื่อมต่อไปยังขนส่งมวลชนระบบรางของรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว (สถานีห้าแยกลาดพร้าว)

2. โครงการก่อสร้างสะพานลอยเดินเท้า (Skywalk) สายสีน้ำเงิน เป็นงานก่อสร้างทางเดินเท้าขนาดความกว้าง 2.5 เมตร ที่มีจุดเริ่มต้นโครงการ ณ บริเวณประตูสถานีบริการน้ำมัน ปตท.สำนักงานใหญ่ ไปตามแนวทางเท้าไปจนถึงทางคู่ขนานถนนวิภาวดีรังสิต และก่อสร้างสะพานทางเดินยกระดับไปตามแนวถนนวิภาวดีรังสิตขาออก เชื่อมต่อสะพานลอยเดิมบริเวณสวนจตุจักรไปถึงสวนสมเด็จย่า ให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินเท้าไปยังขนส่งมวลชนระบบรางของรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สายสีน้ำเงิน (สถานีพหลโยธิน)

“เรามีความภูมิใจที่ได้เข้าพัฒนาโครงการสกายวอล์คเชื่อมต่อการเดินทางสู่ระบบรถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ที่ดีแก่ทุกภาคส่วนในสังคมในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนที่ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนและช่วยสนับสนุนพื้นที่ในย่านดังกล่าวเป็นศูนย์คมนาคมพหลโยธินเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางของประชาชนในเขตกรุงเทพฯอีกด้วย” 

นายปิยะดิษฐ์ กล่าว

นายปิยะดิษฐ์ กล่าววว่า CIVIL เป็นบริษัทมีประสบการณ์และความชำนาญด้านวิศวกรรมการก่อสร้างที่ได้รับการยอมรับจากภาครัฐ ให้ CIVIL เข้าบริหารโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของประเทศ มากกว่า 1,000 โครงการ มูลค่ารวมกันมากกว่า 4 หมื่นล้านบาท ครอบคลุมงานทาง งานรถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูง งานท่าอากาศยาน ระบบเขื่อน อ่างเก็บน้ำ นิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น สะท้อนศักยภาพการบริหารโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพ โดยส่งมอบงานที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ภายในระยะเวลาที่กำหนด ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและสร้างความเจริญให้แก่ประเทศ มาสร้างโอกาสให้แก่ธุรกิจของ CIVIL ในการขยายขอบเขตเข้ารับงานบริหารโครงการก่อสร้างตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่หรือเป็นโครงการที่มีความซับซ้อนทางวิศวกรรมรองรับงานก่อสร้างของกลุ่มลูกค้าภาคเอกชน ซึ่งถือเป็นภาคส่วนที่สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้มีการเติบโต

บริษัทได้ร่วมประสานพลังกับทุกภาคเอกชน พัฒนาโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์และมีส่วนช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยนำศักยภาพของบริษัทฯ ที่ทีมบุคลากรมีความชำนาญด้านวิศวกรรมก่อสร้าง เทคโนโลยีเครื่องจักรและโรงงานผลิตวัสดุก่อสร้าง รวมถึงหลักบริหารจัดการสมัยใหม่ เข้าดำเนินงานบริหารโครงการก่อสร้างให้แก่ภาคเอกชนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโครงข่ายเชื่อมโยงคมนาคมของประเทศ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ต.ค. 64)

Tags: , , , , ,
Back to Top